Формування особистості фахівця – зміна аксіологічних орієнтирів →  Грудень 3, 2012

Аксіологічний підхід у вищій освіті передбачає розвиток особистості май­бутнього фахівця як вищої цінності суспільства, яка здатна забезпечити його рух шляхом прогресу. З огляду на зазначене, найбільшої актуальності набува­ють питання становлення ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності. Вивчення сучасного стану проблеми ціннісно-смислової сфери особистості дає підстави стверджувати про термінологічну і суттєву неоднозначність вка­заної категорії. У […]

Розвиток студентської групи, характеристика студентського колективу →  Грудень 3, 2012

Студентська академічна група за період свого існування розвивається і проходить кілька стадій (від офіційно створеної групи дирекцією (дека­натом) і наказом ректора до згуртованого колективу, який на останньому курсі може розпастися знову на мікрогрупи), кожна з яких характеризу­ється якісними особливостями таких параметрів: спрямованість поведінки та діяльності членів групи; організованість членів групи; комунікативність членів групи. На початку […]

Комп’ютерна залежність як проблема сучасного суспільства →  Грудень 2, 2012

Комп’ютер як технічний засіб став невід’ємною частиною нашого життя. Людина у віртуальному світі відчуває досить сильні почуття, переживає, страждає. Цей світ стає йому більш близьким і знайомим, ніж справжній, який починає породжувати відчуження і нудьгу. Можливість випробувати гострі відчуття, фізична безпека, оборотність часів – все це дуже заманливо. Втім відчуття влади над світом є ілюзорним, […]

Використання гри в житті дитини →  Грудень 2, 2012

Гра як соціально-педагогічне явище реально проходить через усе життя людини. Відомо, що гра має різний зміст, структуру, зміст і т.п. в залежності від того, яку форму вона набуває. Зокрема, вона буває як гра дитини, гра в театрі актора або глядача, спортивна, ділова, комп’ютерна, військова гра і т.п. Аналіз наукової літератури свідчить про те, що загальноприйнятого […]

Професійна підготовка людей з обмеженими можливостями в Бельгії →  Грудень 1, 2012

Не багато навчальних закладів України, в тому числі і ВУЗів, здійснюють професійну підготовку людей з обмеженими можливостями. Становлення вітчизняної системи професійної підготовки інвалідів неможливе без урахування міжнародного досвіду в навчанні таких людей. Виходячи з цього, слід вивчити досвід навчання інвалідів інших держав для побудови ефективної системи професійної підготовки інвалідів в Україні. Розглянемо діяльність навчальних закладів […]

Особливості шкільних сайтів і функції які вони можуть виконувати →  Грудень 1, 2012

Створення сайтів в сфері освіти набуло масового характеру. Як і будь-який інший сайт, веб-сайт школи і шкільної бібліотеки – це свого роду вікно в єдиний інформаційний простір. Основні функції, виконувані сайтом школи: 1. Представницька функція. Сайт – це офіційне представництво школи в Інтернеті, що містить різноманітні дані про даний загальноосвітній заклад, інформацію про кращих педагогів, […]