Трансформація ідеї університету в період ХХ – початок ХХІ ст. →  25 Січня, 2013

Сучасність, з одного боку, диктує поглиблення професіоналізації змісту на­вчання в університеті, орієнтацію на формування не лише носіїв ідей, а й профе­сіоналів, здатних на прийняття практичних рішень (мова йде про актуалізацію кометентнісного підходу контекстно-професійного навчання), а з іншого – від­бувається нарощування креативного потенціалу через дотримання єдності на­вчального процесу і наукових досліджень. За підтвердженням сказаного варто звернутися […]

Основні моделі розв’язання конфліктів →  24 Січня, 2013

Силова модель: перемога одного з учасників конфлікту.  Умовами її застосування є нерівність сторін конфлікту, коли одна з них має більш міцні позиції і схильна до агресивної поведінки; наявність третьої сторони щодо учасників конфлікту, яка або здійснюють підтримку „агресора” явно або неявно; наявність установки на непримиренність сторін. Компромісна модель: немає переможців і переможених.  Умовами її застосування […]

Засоби подолання гніву →  24 Січня, 2013

Позбавлення від гніву з допомогою „заземлення”. Мислено слід уявити, що гнів, який відчувається, має вигляд пучка негативної енергії. Він проходить крізь людину і входить у землю. Для того, щоб дати вихід бажанню насильницьких дій, треба уявити, що гнів, яким людина охоплена, проецірується на екран і розсіюється гарматою. Захист від „важких” у спілкуванні людей. Спілкуючись з […]

Процедури втручання в конфлікт, спрямовані на попередження, регрес або розвиток конфлікту →  24 Січня, 2013

Громадська дипломатія – організація та проведення різних неформальних контактів для поліпшення взаєморозуміння і формування довіри один до одного. Ці процеси широко варіюються, включаючи процеси проведення, культзаходів, налагодження контактів пост побратимів, організацію обміну візитами громадян, спільні проекти, гуманітарна допомога тощо. Але реальна практика показує, що більшість міні-груп (у широкому смислі) конфлікт ситуацій мають у своїй основі […]

Особливості російської мережі готелів Azimut Hotels →  24 Січня, 2013

Розглядаючи ринок готельного бізнесу в Росії не можна не згадати про мережу готелів Azimut Hotels. Коротко кажучи, мережа Azimut Hotels є однією з готельних мереж, які дивують своєю динамікою і швидкістю розширення бізнес, як на теренах Російської Федерації, так и на території багатьох Європейських держав (включаючи Австрію та Німеччина). Якщо Вам наприклад треба буде зупинитися […]

Зародження кіно зі звуком в СРСР →  24 Січня, 2013

До цих пір ми зупинялися лише на західно-європейських і американських винаходах, приладах і способах роботи над створенням фільмів зі звуком. У СРСР, в порівнянні з другими країнами, дуже довго не випускалися фільми зі звуком (приблизно до 1929). Але поява радянських кіно-картин зі звуком, знятих апаратами, виготовленими в союзі і демонстрованих за допомогою радянських пристосувань – […]

Умови успішного регулювання конфлікту →  23 Січня, 2013

1. Визнання конфлікту взагалі і зокрема окремих протиріч, розбіжностей, що лежать у його основі, такими, що мають право на існування. Якщо одна із сторін заявляє, що протилежна не має права на існування або що позиція останньої не має під собою ніякого підґрунтя, ні про яке впорядкування конфліктної взаємодії мови вести не можна. Аналогічна проблема виникає […]

Основні підходи до регулювання конфліктів →  23 Січня, 2013

1. Нормативний підхід пов’язаний з бажанням сторін вийти з конфлікту, використовуючи набір правових і моральних норм. Ефект у даному випадку залежить від того, чи є між сторонами угода відносно цих норм. Якщо з приводу „правил гри” є розбіжності, то від норм відмовляються, оскільки вони не задовольняють одну чи обидві сторони. 2. Примусово-переговорний підхід виходить з […]

Професійна позиція бухгалтера як джерело інтерпретації облікової інформації →  21 Січня, 2013

Вплив професійного судження на варіативність інтерпретацій облікової інформації полягає в тому, що один і той же факт господарського життя може бути відображений по-різному, аж до визнання або невизнання, в силу професійного судження того чи іншого укладача фінансової звітності. Під професійним судженням слід розуміти сумлінно висловлена професійним бухгалтером думка про господарську ситуацію корисне як для її […]

Рекреаційний потенціал АР Крим і особливості його реалізації →  20 Січня, 2013

Стрімкі зміни в економічний системі України виступають одним із факторів, що обумовлюють необхідність формування якісно нового підходу до управління соціально-економічним розвитком держави і його окремими регіонами. При цьому облік регіональних особливостей надає ключового впливу на формування специфічного механізму їх ефективного і раціонального розвитку. Крим, як специфічний регіон України – не виняток, оскільки його природно-географічне положення, […]