Підвищення конкурентоспроможності Кримського регіону (на основі гірськолижного туризму) →  20 Січня, 2013

В даний час Крим як туристичний регіон в зимову пору року є неконкурентоспроможним на світовому ринку. У першу чергу це пов’язано з нерозвиненістю існуючої інфраструктури та низьким рівнем обслуговування туристів; дорожнечею устаткування для занять гірськолижним туризмом. Одним з напрямків вдосконалення функціонування туризму в АР Крим є підвищення конкурентоспроможності секторів економіки шляхом розвитку туристичного кластеру і […]

Вплив маркетингу на інвестиційно-інноваційні процеси →  20 Січня, 2013

Маркетинг припускає спрямовану діяльність з виявлення оптимальних шляхів взаємодії між постачальниками (продукції, послуг) і покупцями. Застосування маркетингу в управлінні таким інноваційним інститутом як науково-виробнича корпорація є ефективним інструментом забезпечення конкурентоспроможності та підвищення якості діяльності НВК в ринковому середовищі та залучення інвестицій в науку. Проблема залучення інвестицій в науку є однією з основних в Україні, тому […]

Стимулювання інтересу учнів до уроків легкої атлетики →  20 Січня, 2013

Не є секретом, що учні старших класів не люблять займатися легкою атлетикою на уроках фізичної культури в школі. Для вирішення цієї проблеми, а також поліпшення якості фізичного виховання учнів 10-11-х класів з метою більш ефективної підготовки їх до безпечної життєдіяльності та зміцнення здоров’я розроблена і впроваджена в практику методика уроків легкої атлетики, яка передбачає широкий […]

Як знайти роботу, не маючи досвіду за спеціальністю →  20 Січня, 2013

Якщо Ви випускник вищого навчального закладу, то робіть ставку на сучасні знання, отримані в процесі навчання. Технічний прогрес зараз розвивається дуже швидко, нова інформація цінується особливо високо. Головне – наблизити теорію до практики, продумати і пояснити роботодавцеві, як Ваші знання допоможуть фірмі. Сміливо ставте собі в заслугу будь-який досвід роботи. Це може бути і виробнича […]

Основні показники оцінки розвитку умов курортних регіонів →  18 Січня, 2013

Однією з актуальних проблем стійкого розвитку Криму є подолання суперечностей, які виникають при взаємодії між економікою та екологією в курортній сфері. Території курортного та лікувально-оздоровчого призначення мають низку специфічних ознак, які обумовлені, насамперед, природно-ресурсним потенціалом та умовами його освоєння, що визначає їх функціональне призначення та спеціалізацію. Стан навколишнього природного середовища є фактором розвитку рекреації і […]

Літературний процес та його специфіка →  17 Січня, 2013

Розглянемо основні літературні напрями, наявні в українській словесності, відповідно до основних етапів її розвитку. Українська література пройшла складний і тривалий процес становлення. Література XI-XIII століть традиційно поділяється дослідниками на періоди раннього, зрілого Середньовіччя та пізнього Середньовіччя (середина XIII – середина XV ст.). Середньовічна література – це етап розвитку світової літератури, який характеризується постанням єдності культур […]

Рівнева, галузева, типова структуризація вищої освіти →  17 Січня, 2013

Починаючи з 1997 р., за Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО) основними класифікаційними характеристиками вищої (так званої «тре­тинної») освіти є освітні рівні і галузі. Оскільки здобуття освіти, зокрема вищої, здійснюється за відповідними освітніми програмами, що взято за одиницю класи­фікації, то кожна з них насамперед визначається зазначеними параметрами. Отож вища освіта має два рівні – п’ятий і […]

Регулювання економічної безпеки підприємства і держави →  17 Січня, 2013

Як і всі процеси, що відбуваються в суспільстві забезпечення державної безпеки на рівні регіону і підприємства є досить складним завданням. Воно пов’язане з реформуванням економічного, соціального, політичного, і духовного життя в суспільстві. Перебудова політичної системи для формування правової держави вимагає нових підходів до економічної безпеки. Організації з широкою господарською самостійністю постійно стикаються з необхідністю використання […]

Пріоритети розвитку B2B-маркетингу в умовах сучасної економіки →  16 Січня, 2013

Сьогодні компаніям сектора В2В (“бізнес-бізнес”) доводиться переглядати підходи до організації своєї діяльності в силу нових економічних умов. Мало просто по-новому оцінити потенціал споживчих сегментів, необхідно також ретельно проаналізувати свої можливості по кожному клієнту і визначити, які з ним пов’язані ризики. При цьому основні завдання В2В-маркетингу визначаються необхідністю визначити: чи достатньо у клієнта коштів або ліквідних […]

Визначення функціонального стану хворих з серцевою недостатністю →  16 Січня, 2013

Значні зміни в тактиці фізичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда (ІМ), що відбулися в останні роки, вимагають одержання об’єктивної інформації про функціональний стан серцево-судинної системи та її реакції на дозовані навантаження в найбільш ранні строки хвороби. Ця інформація відіграє важливу роль в індивідуалізації лікування та реабілітації хворих на ранніх термінах стаціонарного етапу і в періоди […]