Суб’єктна організація та просторово-часові параметри твору →  15 Січня, 2013

У художньому творі слід розрізняти об’єкт висловлення і суб’єкт висловлення. Об’єкт висловлення – все те, що зображується, і все те, про що розповідається: люди, предмети, обставини, ситуації, події. Натомість суб’єкт висловлення (носій мови) – це той, хто зображує і розповідає. Необхідну для даного твору суб’єктну форму обирає сам автор, і цей вибір зумовлюється ідейною позицією […]

Загальне поняття про літературний процес →  15 Січня, 2013

Літературний процес представляє одну з найбільш загальних, фундаментальних літературознавчих категорій. Незважаючи на це, словники літературознавчих термінів і відповідні підручники доволі часто ігнорують дане поняття. Твердження про те, що література є системою, причому системою динамічною сприймається сьогодні заледве не як аксіоматичне. Системність і динамічність літератури з найбільшою очевидністю проявляється саме на рівні літературного процесу. Попри статус […]

Алгоритм аналізу епічного і драматичного твору →  14 Січня, 2013

Тематика: – сформулюйте тему твору, – визначте місце цієї теми у контексті створення тексту, – чи була тема дискусійною, – опишіть авторське бачення теми, специфіку його позиції (у порівнянні з сучасниками), – визначте прийоми і засоби розкриття цієї теми. Проблематика: – систематизуйте проблеми (економічні, соціальні, етичні, психологічні, філософські, політичні, історичні, культурні та ін.), – з’ясуйте […]

Самомаркетинг і самореклама під час пошуку роботи →  14 Січня, 2013

Намагаючись влаштуватися на роботу, треба тверезо оцінювати себе і сформовані на даний момент умови на ринку праці. Сьогодні роботодавці хочуть отримувати професіоналів, які вже проявили себе в справі. Успішний досвід і пристойний стаж цінуються високо. На ринку праці достатньо хороших фахівців, які шукають роботу. Виходить замкнуте коло: де ж отримати досвід, напрацювати професійні навички випускникам […]

Роль мотивації в навчально-професійній діяльності студента →  14 Січня, 2013

Ставлення студента до свого навчання у ВНЗ залежить насамперед від чинників вибору професії (спеціальності) і ставлення до самого про­цесу учіння. Позитивною мотивацією професійного вибору студента є такі його прояви: яскраво виражений інтерес до професії; бажання в майбутньому займатися саме цією професійною діяльністю; прагнення бути корисним людям, суспільству, результатами своєї про­фесійної діяльності служити Україні та ін. […]

Предмет діяльності лікаря отоларинголога →  14 Січня, 2013

Отоларингологія займається консервативним і хірургічним лікуванням захворювань, що вражають верхні відділи дихальних шляхів і травного тракту. Вона охоплює широкий спектр хірургічних процедур, від відносно простих (видалення аденоїдів) до вкрай складних (наприклад, видалення злоякісних пухлин придаткових пазух носа). У тісній співпраці з отоларингологами часто працюють і інші фахівці: – пластичні хірурги – вони беруть участь в […]

Основні переваги економ імплантації зубів →  14 Січня, 2013

Давайте розглянемо основні переваги, які отримають пацієнти завдяки появі імплантатів? Першою перевагою зубної імплантації є те, що процес лікування є локальним і немає необхідності обточувати власні зуби під коронки. Ще однією істотною перевагою зубної імплантації є факт, що встановлення в кістку імплантатів буде запобігати розсмоктуванню тканин в області відсутнього зуба. Також хочемо сказати, що ззовні […]

Література як вид мистецтва →  12 Січня, 2013

Поняття «література» було запроваджене в античній філології Цицероном, який так охарактеризував знання з граматики, за доби Ренесансу згадане поняття стало охоплювати найрізноманітніші писані тексти, часто призначені для задоволення «утилітарних потреб людини» (М.Грушевський). Водночас саме тоді література як «красне письменство» виокремилася із синкретичної творчості (фольклорного і релігійного обряду, в якому художнє слово відігравало принципову роль) і […]

Вимоги до практичних занять, критерії оцінюван­ня практичних занять →  11 Січня, 2013

За своєю тематикою практичні заняття повинні мати раціонально вибудо­вану структуру; узгоджуватися зі змістом лекційного матеріалу; передбачати відпрацювання та розвиток професійних умінь; розвивати інтелектуальні умін­ня студентів; відзначатися високим науково-теоретичним рівнем; бути належ­ним чином забезпеченими дидактичними матеріалами та засобами навчання. Практичним заняттям властиві: конструктивна взаємодія і спілкування, до­брозичливість і повага у стосунках викладача зі студентами, об’єктивність та […]

Особистісно орієнтовані виховні технології та принципи їх функціонування →  11 Січня, 2013

Свій поня­тійний апарат ця наукова галузь створювала в процесі конкретних досліджень, яким значною мірою був властивий принцип «спроб і помилок». У результа­ті неодноразових повторень відбиралися ефективніші з огляду на досягнення навчально-виховних цілей педагогічні впливи, які й оформлялись і закріплюва­лись у відповідній теоретичній сітці. Отримані таким чином науково-педагогічні знання, їхні кваліфікаційні характеристики залежали від врахування тих […]