Підготовка до вступу в Болонський процес →  3 Січня, 2013

Наведене вище дає певну інформацію про реформування вищої освіти України безвідносно до завдань Болонського процесу, хоча за змістом ново­введень можна помітити вплив тенденцій, що спостерігалися у світі, зокрема й Болонських принципів. Тож відокремимо те, що робилося вже безпосередньо в рамках зобов’язань по Болонському процесу. 1. Створено і постійно вдосконалюється законодавча і нормативна бази, що, в […]

Основні проблеми реалізації принципів Болонського процесу для України →  1 Січня, 2013

Реалізація завдань Болонського процесу в Україні утруднена. Але варто за­значити, що тією чи іншою мірою ці проблеми мають місце і в більшості країн-учасниць. Серед таких проблем: 1. Відсутність зацікавленості та творчого підходу до впровадження і роз­витку ідей Болонського процесу; недостатнє розуміння своїх завдань як ви­кладачів, так і студентів університетів, їхня інертність, а іноді – супротив […]