Реклама в туризмі як  спосіб формування іміджу курорту →  20 Лютого, 2013

В даному випадку мета реклами – інформувати туристів про достоїнства дестинації. Інформуванням цілі реклами не обмежуються. Головне – не залишати одержувача реклами байдужим. Тому туристська реклама – це більш складне явище, ніж може здатися на перший погляд. Тематика туристської реклами, з одного боку, і особливості туристських послуг, з іншого – роблять рекламу ілюстративною: туристу треба […]

Особливості мотивації персоналу в сфері туризму і сервісу →  20 Лютого, 2013

Концепція розвитку та стимулювання людських ресурсів організації складається з трьох блоків, кожен з яких включає ряд елементів, розташованих по зростаючій, що сприяє посиленню впливу заходів щодо створення позитивної мотивації в цілому. Так перший блок – базовий рівень – включає такі елементи: 1. Базова зарплата – це надзвичайно детермінуючий фактор, і одночасно, фактор змагання однієї компанії […]

Європейська система трансферу і накопичення кредитів →  19 Лютого, 2013

Традиційна для багатьох країн Європи система організації навчального процесу зазнає суттєвих змін за рахунок упровадження комбінованих форм ор­ганізації начального процесу, нових інформаційних технологій навчання, роз­витку ідей мобільності викладачів та студентів. Але домінуючим чинником змін слід назвати запровадження кредитно-трансферної накопичувальної системи (ECTS), яка є ефективним інструментом для практичної реалізації цих іннова­цій та допомагає розробляти, описувати та […]

Фірмовий стиль в готельному бізнесі як елемент реклами →  19 Лютого, 2013

Для готельного бізнесу фірмовий стиль особливо актуальний, оскільки це не тільки обличчя готелю, але й безпосередня частина готельної послуги. Він є базовим елементом позиціонування готелю. Фірмовий стиль – це сукупність кольорових, графічних, словесних, друкарських, дизайнерських елементів, що забезпечують візуальну і смислову єдність товарів (послуг), її внутрішнього і зовнішнього оформлення. Фірмовий стиль виконує дві функції: ідентифікаційну […]

Особливості планування при створенні інноваційного start-up бізнесу →  19 Лютого, 2013

Для розвитку економіки необхідне створення високотехнологічних інноваційних start-up компаній. Особливе місце в цьому процесі займають університети. Адже саме стимулювання економічної діяльності в університеті допомагає реалізувати його кадровий і науковий потенціал та створити необхідну інноваційну інфраструктуру. Розвиток, як окремої компанії, так і країни в цілому на 80% залежить від науково-технічного прогресу та інновацій. В країні останнім […]

Психологічні механізми, критерії та етапи розвитку моральної свідомості людини →  19 Лютого, 2013

Завдання виховання студентської молоді можна реалізувати сповна, якщо ми керуємося адекватними психологічними теоріями, проникаємо “у внутрішню сутність процесів розвитку особистості» (Л.С. Виготськин). Розвиток особистості відбувається у процесі активного засвоєння, привласнення людиною тієї чи іншої культури. Особистість це соціаль­не утворення, яке відображає міру привласнення і реалізації людиною цінностей, норм, цілей, форм і засобів діяльності та ставлення […]

Компетентнісний підхід до освітніх результатів – загальні та специфічні компетентності →  19 Лютого, 2013

Останнім часом у межах Болонського процесу розробляється методологія з настроювання систем вищої освіти, що спирається на принцип формулюван­ня кваліфікацій кожного (бакалаврського, магістерського, докторського) освіт­нього циклу у вигляді результатів у термінах компетентностей (так званий компетентнісний підхід). При цьому використовуються кредити Європейської системи трансферу і накопичення кредитів (ECTS) для визначення навчально­го навантаження студентів, необхідного для досягнення освітніх […]

Огляд навчальних видань з порівняльного літературознавства →  18 Лютого, 2013

На батьківщині порівняльного літературознавства, у Франції, після підручника Поля ван Тіґема “La Littérature comparée” (Paris, 1931; перевидання 1951, 1961 та ін.), що вже застарів, французькі студенти користуються книжками П’єра Брюнеля, Клода Пішуа, Андре-Мішеля Руссо (переклад білоруською), Іва Шевреля та іншими навчальними виданнями, чимало з яких перекладено іншими мовами. Англомовні видання представлені у надзвичайно широкому діапазоні. […]

Способи залучення позикового капіталу в Росії →  18 Лютого, 2013

Позиковий капітал, є невід’ємною частиною загального капіталу підприємства та, безсумнівно, необхідний для підвищення загального рівня фінансової стійкості іконкурентоспроможності підприємства в цілому. Крім того, можливість залучення різного виду позикового капіталу дозволяє здійснювати фінансовий менеджмент в найбільш вигідних для підприємства формах. Управління позиковим капіталом, має величезне значення в системі фінансового менеджменту і служить одним з основних елементів […]

Південноафриканська література нідерландською мовою →  17 Лютого, 2013

Тут мова африкаанс виступала в функції розмовної мови, а в літературі користувались нідерландською мовою. Література, як і в XVII ст., все ще жанрово обмежена і тематично однотипна. Домінує мемуарно-описова література, оскільки в умовах першого колоніального поселення велике значення мало ведення таких записів і спостережень. Автори цих щоденників – офіційні посадовці, котрі за своєю посадою були […]