Література Африки XVIII століття →  15 Лютого, 2013

Це століття мало сприяло розвитку африканської культури, оскільки саме почалась і досягла найвищого розвитку європейська работоргівля. За сто років (до 1807 р.) лише з західного узбережжя вивезено приблизно 8 млн невільників. Величезні прибутки від торгівлі рабами зробили багатьох колонізаторів надзвичайно багатими. Північна Африка була захоплена Османською імперією, і це теж ослабило розвиток культури: автоматично ослабились […]

Індивідуалізація в процесі професійного навчання іноземним мовам →  15 Лютого, 2013

В наш час проблема викладання іноземної мови у вищій школі являє собою вирішення одного дуже важливого і суперечливого питання, відповідь на яке вкаже шлях і способи його вирішення: чи можливе досягнення мети навчання іноземної мови, якщо шлях до неї буде лежати через навчання? При досить багатосторонньому висвітленні педагогічних і методичних питань цієї проблеми її психологічна […]

Південноафриканська література на голандській мові →  15 Лютого, 2013

На початку XVII ст в південна африка була колонізована голандцями. В ранній «голандський» період виникають перші зразки писемності (1652-1875). Мова африкаанс виникла вкінці 18 ств процесі злиття різних нідерландських діалектів, а також запозичення з німецької та англійської мов. На початку колонізації (поч.XVIII ст.) голандські переселенці (бури) писали на нідерландській мові. В XVIII ст в Капській […]

Основи граматичних трансформацій при перекладі слів та словосполучень з іспанської мови →  15 Лютого, 2013

Повністю однакових лінгво-систем не можна знайти навіть в близькоспоріднених мовах. Це тим більше справедливо по відношенню до слов’янської та романської сімей мов. На всіх рівнях мови, як фонетичному, лексичному, так і граматичному вони помітні і є багатоаспектними. Знання цих відмінностей є особливо важливими для студентів міжнародних спеціальностей, для яких переклад служить найважливішим інструментом роботи. Вивчення […]

Звичаї на сільське ремесло буковинського краю →  15 Лютого, 2013

Ганчарство Посуд, який вживали селяни, був із глини. Для варення служили різних розмірів горщики. Страву подавали в мисках. Молоко держа­ли в гладунах або дзбанках. Кулешу варили в кулешнику (спіжевий котел). Пили з горняток. Всі ці вироби були з червоної глини; деякі поливані брунатною або зеленою поливою. На них були мальовані прикраси — лінії, зиґ­заґи, смужки, […]

Перспективи використання cоціальних мереж в бізнесі →  10 Лютого, 2013

Соціальна мережа – інтерактивний багатокористувацький веб-сайт, контент якого наповнюється самими учасниками мережі, автоматизована соціальна середа. У нашій країні найбільшу популярність отримали російськомовні соціальні мережі: В Контакті, Мій Світ @Mail.Ru, Одноклассники.ru. За при – 21 квітня 2010 міру останнього ресурсу створена була перша білоруська соціальна мережа Parta.by, за прикладом В Контакті – наймасовіша вітчизняна соціальна мережа. […]

Удосконалення економічних взаємовідносин органів управління курортного регіону →  10 Лютого, 2013

Розробка сучасних методів економічної підтримки санаторно-курортних закладів є одним з найважливіших питань, без вирішення якого неможливий подальший розвиток санаторно-курортного комплексу (СКК) регіону. Тим більше, що в конкурентних умовах поліпшення якості надаваних санаторіями послуг має самостійне цільове значення для тих, хто потребує оздоровлення, сприяє збільшенню податкової віддачі до бюджетів усіх рівнів. Проте досягнення цих цілей можливо […]

Взаємозв’язок сприйняття та вікових особливостей учнів із аналізом художнього твору →  10 Лютого, 2013

Складність аналізу художнього твору у форматі школи додатково пов’язана як із особливостями сприйняття літератури взагалі, так і з віковими особливостями учнів зокрема. Адже сприйняття літературного твору учнем-читачем опосередковано включає в себе його життєвий, естетичний, читацький та емоційний досвід. Взагалі слід зазначити, що на сьогоднішній день проблема сприйняття літератури вивчена у багатьох аспектах. Зокрема йдеться про: […]

Структура, завдання і статус компаративістики →  8 Лютого, 2013

Можна виокремити такі основні розділи сучасної літературної компаративістики: – порівняльно-історичне літературознавство (вивчення генетичних і контактних зв’язків); – рецептивна естетика, зокрема критична рецепція і перекладознавство; – типологічне дослідження літератури; – інтертекстуальні студії; – інтермедіальні студії (міжмистецьке порівняння – висвітлення зв’язків літератури з іншими видами мистецтва); – інтеркультуральні студії, зокрема постколоніальні студії, а також імагологія (розділ компаративістики, […]

Гуманітарні виміри наукової дисципліни →  8 Лютого, 2013

Стевен Тотосі де Зепетнек заманіфестував десять засад новітньої компаративістики («Літературна компаративістика: теорія, метод, застосування» 1998): Ключове значення отримує дослідний метод завдяки акцентуванню не лише на тому, що відбувається в рамках досліджуваного предмета, а й як відбувається. На противагу почуттю відрубності і самодостатності студій над окремою літературою сучасна компаративістика пропонує альтернативний і паралельний дослідницький стиль, що […]