Вплив інформаційних технологій на економічне зростання →  Березень 27, 2013

За останні десятиліття економісти створили безліч розробок по управлінню новою економікою або, як її ще називають інноваційною економікою. Економічне зростання є невід’ємним і необхідним атрибутом сучасної економіки, однак економісти в різних країнах світу не можуть дійти консенсусу щодо впливу інформаційних технологій на економічне зростання внаслідок існування так званого парадоксу продуктивності, який полягає в тому, що […]

Етичні та правові звичаєві норми поведінки українців →  Березень 27, 2013

У процесі вікового досвіду життєдіяльності сільської громади виробилося багато етичних і правових звичаєвих норм поведінки. Адже громада – це така спільнота, що має певну визначену територію проживання, власність, свій уряд і, згідно з установленими нормами, регулює усі аспекти життя своїх мешканців. Первісно завданням громади було оберігати інтереси спільноти від усіх можливих внутрішніх і зовнішніх небезпек. […]

Складові системи оцінки ефективності діяльності компанії →  Березень 27, 2013

Оцінка ефективності діяльності займає ключове місце в управлінні фірмою: сама природа економічної діяльності, в основі якої лежить принцип раціональної економічної поведінки, припускає зіставлення витрат на її ведення і результатів від неї. Спочатку ефективність діяльності (як перевищення результатів над витратами) була винятково фінансовою категорією і оцінювалася за допомогою фінансових показників. Фінансова ефективність відображає, в першу чергу, […]

Особливості побудови сучасної програми з музичного навчання →  Березень 26, 2013

Відповідно до сучасної концепції розвитку художньої освіти, сформульованої відповідно до вимог теперішнього часу і запитами сучасного суспільства, головна мета навчання – формування музичної культури дітей як невід’ємної частини їхнього духовного розвитку, як важливої ​​складової повсякденному житті освіченої людини. До недавнього часу діючі програми пропонували однакові форми і методи реалізації завдань навчання. Це знеособлювало навчальний процес […]

Пори року в українських народних віруваннях →  Березень 26, 2013

Розподіл року у давніх слов’ян визначався типовими природними для всіх наочними знаменнями (ознаками), які даються самою природою. Рік розпадався на дві половини (літню й зимову) і починався з першого весняного місяця – березня, тому що з цієї пори природа пробуджується до життя, і світлі боги приступають до створення свого благодатного царства. Установлення християнства на Русі […]

Професійна етика перекладача на англійську мову →  Березень 26, 2013

Етичні норми перекладача удосконалювались протягом ХХ ст.. Як стверджують сучасні дослідники, соціальний статус перекладача достатньо високий. Проте ситуація, яка склалась в нашій державі завдяки певним історичним умовам (більшовизм, атеїзм) призвела до того, що протягом ХХ ст. перекладач скоріше був «бійцем ідеологічного фронту», ніж саме спеціалістом в галузі перекладу. Звідси така легкість щодо заняття перекладом та […]

Український етикет та культура мовлення →  Березень 25, 2013

Одним із визначальних критеріїв вихованості людини, її моральної сутності, ввічливості є вживання у мовленні етикетних формул. Недарма ж слово “ввічливість” пов’язане із формою “у вічі”: тобто ввічливий – “той, хто дивиться у вічі”. Первинною функцією багатьох етикетних знаків виступала демонстрація миролюбності, відсутності ворожості, агресивності. Це повинен був засвідчити насамперед погляд людини, але ж недаремно в […]

Оцінка інвестиційної привабливості як частина інвестиційної політики компанії →  Березень 24, 2013

Для оцінки інвестиційної привабливості, перш за все, слід оцінити фінансові можливості. Очевидно, що чим менше коштів для інвестування є у розпорядженні фірми, тим менш результативною та ефективною буде її інвестиційна стратегія. Вибір інвестиційної політики буде залежати від привабливості галузі, можливостей зростання фірми в даній галузі, від її конкурентних позицій на ринку. Так, наприклад, сильним компаніям […]

Особливості української родини →  Березень 23, 2013

За часів первісного і ранньофеодального ладу „діалог сердець” надійно блокувався цілим комплексом патріархальних звичаїв, табу й обмежень, які жорстко регламентували правила вибору шлюбного партнера. Непереборним бар’єром  була локальна та соціальна ендогамія (обранця шукали рівного за соціальним станом та віддавали перевагу тим, хто був з одного села). Проте вирішальне слово при укладанні сімейних союзів здебільшого належало […]

Підходи до визначення конкурентної стратегії підприємства →  Березень 23, 2013

Логічна схема визначення конкурентної стратегії підприємства має такі етапи: • визначення потенційної ніші господарювання підприємства; • визначення конкурентної стратегії підприємства. На першому етапі слід визначити потенційну нішу господарювання підприємства. Для цього потрібно виконати сегментацію ринку і аналіз внутрішнього середовища (на базі основних показників роботи підприємства у порівнянні з підприємствами-конкурентами). Перший етап завершується розглядом переваг, недоліків, […]