Економіка якості в процесі виробництва →  Березень 20, 2013

Головна мета сучасного підприємства – доставити нашим споживачам задоволення у вигляді якісного продукту або послуги. Тим самим, зберігаючи або навіть збільшуючи ринок збуту, в кінцевому підсумку підвищуючи прибуток підприємства. Але підвищення якості виробу неминуче веде до підвищення витрат на контролюючі функції відповідних відділів, і в кінцевому підсумку на зменшення прибутку або збільшення ціни продукту. Завдання […]

Проблеми мотивації персоналу на сучасних підприємствах →  Березень 20, 2013

Будь-яка людська діяльність обумовлена існуючими потребами. Внутрішні спонукання людини, спрямовані на досягнення усвідомлених ним цілей та інтересів являють собою мотивацію. Реалізація мотиваційних процесів відбувається за допомогою трудової діяльності. Оскільки будь-яка діяльність пов’язана з певними витратами і має ціну, трудова діяльність пов’язана з витратами фізичних і моральних зусиль. Відсутність матеріальних і моральних можливостей для відновлення працездатності […]

Художнє шиття Київської Русі →  Березень 20, 2013

Шиття займало важливе місце в художньому і громадському житті Київської Русі. Вишиті зображення були на завісках, на покриттях вівтарних престолів і жертвенників, на урочистих одягах священників і дяконів. Плащаниці і хоругви були атрибутами багатолюдних святкових церемоній, а стяги, шиті ікони і цілі іконостаси супроводжували воїнів у дальні походи. Вироби художнього гаптування високо цінувалися у Київській […]

Українська хата →  Березень 17, 2013

1. Типи поселень українців Присілок – це частина села, яка підтримувала економічні, родинні, господарські зв’язки з селом. Сільські поселення розвивалися під впливом комплексу факторів: географічного, від якого залежить рельєф, гідромережа, соціально – економічного, від якого залежать умови життя і функціонування соціуму, господарського, який враховує тип занять населення, традиції і звичаї народу тощо. Найстаріші поселення виникали […]

Народне будівництво та архітектура →  Березень 17, 2013

Будівельні матеріали. В степу звичайно використовується глина, перемішана з січеною соломою і половою. З такої суміші роблять „вальки” циліндричної форми або „лимпач” (саман) – великі цеглини. Вальки роблять під час будування і кладуть, вирівнюючи, один на один іще вологі; лимпач виготовляють і засушують заздалегідь. Валькові хати тривкіші, але будуються довго, бо після того, як виведено […]

Покращення ефективності роботи підприємства на базі інвестиційної діяльності →  Березень 17, 2013

Сформована економічна ситуація на Україні характеризується високим рівнем складності. Виробничі фонди багатьох підприємств сильно застаріли, їх виснажегння становить 70 – 80%, а продукція, яка випускається ними, є неконкурентоспроможною. У той же час багато хто з діючих підприємств становлять інтерес для іноземних інвесторів. Це пояснюється тим, що нерентабельні підприємства мають низьку приватизаційну вартість. При цьому капітальні […]

Антропонімія Донеччини →  Березень 16, 2013

Антропоніми – це власні назви людей. Серед них виділяються особові імена людей, імена по батькові, прізвища, прізвиська, псевдоніми. Наука, яка вивчає антропоніми, називається антропонімікою. У кожному суспільстві існують свої особливості  найменувань людини. Значною мірою це пов’язано з історією заселення окремої території. Прослідкуємо основні етапи заселення Донецького краю, що дасть змогу пояснити походження антропонімів цього регіону. […]

Переваги та недоліки проектного фінансування при розробці великих проектів →  Березень 16, 2013

Фінансування великих інвестиційних проектів може здійснюватися на основі однієї з наступних форм: 1) за рахунок власних коштів (прибуток і амортизація) або 2) залучених ресурсів. У свою чергу фінансування за рахунок залучених ресурсів можна розбити на фінансування пайове, боргове і проектне (ПФ). Фінансування проектів за рахунок власних коштів – найбільш дешевий спосіб фінансування. Дана форма фінансування […]

Історія розвитку української літературної мови →  Березень 16, 2013

Літературна мова – це мова книжок, і вона сильно відрізняється від мови простонародної та розмовної. Українська літературна мова, яка тісно пов’язана з історією українського народу, на протязі свого існування зазнала різних змін у словнику і фразеології, у граматичній будові, у різновидах стилів. Початковим етапом існування української літературної мови, як і загальнонародної розмовної мови, є XIV […]

Бюджетування – основа ефективного управління підприємством →  Березень 16, 2013

У сучасних умовах розвитку господарської сфери життя суспільства, які характеризуються загостренням конкурентної боротьби на ринках, виграє те підприємство, на якому здійснюється регулярне складання планів. Вирішення таких завдань як забезпечення фінансовими ресурсами і грошовими коштами діяльності підприємства; збільшення прибутку по основним та іншим видам діяльності; забезпечення реальної збалансованості планованих доходів і витрат, а також платоспроможності і […]