Предмет і завдання етнографії →  Березень 16, 2013

Етнографія вивчає походження народу, його суспільний розвиток, культуру, мову, традиції. Описує методи аналізу, теоретичні дослідження наука  етнологія, де logos (з грецької мови) означає вчення, поняття. Об’єктом вивчення етнографічної науки є народи світу. Але кожен народ, кожна нація повинна спочатку вивчити і дослідити історію свого власного народу. Історія української етнографії своїми витоками сягає часів Київської Русі. […]

Ринок рекламного обслуговування господарюючих суб’єктів →  Березень 16, 2013

Сьогодні реклама стає важливим інструментом комерційної діяльності як на споживчих ринках товарів і послуг, так і на міжфірмових ринках, або так званих ринках business-to-business (B2B). Одним з найважливіших в їх структурі є промисловий ринок, ринок продукції виробничо-технічного призначення, який подолав ситуацію глибокої кризи і увійшов у стадію впевненого підйому. У зв’язку з цим компанії, що […]

Шляхи вирішення проблеми інвестування в рамках пенсійної реформи →  Березень 15, 2013

Державна керуюча компанія Зовнішекономбанк не здатна забезпечити приріст нагромаджень вкладників через низьку прибутковість дозволених об’єктів інвестування. Вийти на ринок більш дохідних цінних паперів може дозволити прийняття рішення Урядом РФ про дозвіл інвестування усіма суб’єктами в єврооблігації РФ на позабіржовому ринку. Необхідно передбачити також можливість розміщення грошових коштів державної управляючої компанії в корпоративні облігації емітентів РФ […]

Експертна система у прийнятті стратегічних рішень менеджером →  Березень 15, 2013

Стратегічний аналіз вимагає від менеджера певного роду гнучкості в прийнятті рішень. Ключовими факторами успіху при цьому є людські знання і досвід. Крім умінь користуватися загальновідомими методологіями, менеджер вищої ланки повинен володіти багатим практичним досвідом і відповідними знаннями, тобто повинен бути експертом у даній області. На жаль, як правило, це рідкість. Залучити експерта з боку означає […]

Реструктуризація як ефективний спосіб підвищення вартості компанії →  Березень 14, 2013

Останні роки бізнес по-справжньому замислюється над проблемою своєї низької капіталізації. Підвищення величини акціонерного капіталу в даний час вважається пріоритетною метою будь-якого респектабельного бізнесу. Ключовим мотивом для підвищення капіталізації бізнесу є питання залучення інвестицій. Для компаній, що мають намір здійснити первинне розміщення акцій, висока капіталізація дозволить збільшити розмір коштів, залучених інвестором за участь в капіталі. Для […]

Гуманістичні принципи менеджменту, орієнтованого на ринок →  Березень 14, 2013

Сьогодні, в епоху створення глобального інформаційного, економічного, культурного простору, цінності гуманізму не тільки не втрачають свого значення, але і переживають нове народження. Стосовно економіки можна сказати, що бізнес настільки є гуманним, наскільки цінується в ньому, на всіх його етапах, людина. Соціальна відповідальність стає невід’ємною характеристикою менеджменту, орієнтованого на ринок, який поширює маркетингові принципи на всі […]

Реструктуризація підприємств у перехідній економіці →  Березень 13, 2013

Під реструктуризацією розуміється комплексний процес змін і нововведень, викликаний необхідністю підвищення прибутковості виробництва в умовах технічного прогресу, тенденцій в економіці, і зростаючої конкуренції з боку інших компаній. На початку 90-х рр., коли в почався процес переходу до ринкової економіки, багато підприємств опинилися у важкому становищі, зумовленому не пристосованістю їх старої структури виробництва до нових умов. […]

Стратегії (моделі) вирішення педагогічних конфліктів →  Березень 12, 2013

Сварки не тривали б так довго, якби винен у них був хтось один. Ф. Ларошфуко, французький письменник Майже завжди доводилося жалкувати, що сварку не припинили на самому початку. Л.М. Толстой, російський письменник У складних ситуаціях конфліктного протиборства сторін потрібно за­стосовувати певні тактики (моделі, стилі) поведінки в конфлікті (Р. Мер-тон, Д. Скотт, Д. Смелсер та ін.) […]

Моделі взаємовідносин малого бізнесу та ЗМІ →  Березень 12, 2013

Інтерес до проблеми взаємин засобів масової інформації та бізнесу обумовлений бурхливим зростанням вітчизняного рекламного ринку (понад 30% на рік, починаючи з 1998 р.). Проте становище окремих учасників даного ринку є досить неоднозначним. Близько 80% ринку сконцентровано в столиці, а значить реальна ситуація на регіональних рекламних ринках залишається невідомою. Для того щоб пролити світло на картину […]

Стандартизація поняттєво-термінологічного апарату педагогіки вищої школи →  Березень 10, 2013

Питання щодо необхідності чіткого визначення (певної стандартизації) основних понять та термінів як освіти взагалі, так і вищої освіти зокрема, є важ­ливим з огляду на забезпечення освітньої якості. Адже зневага до їх з’ясування може призвести до спрямування освітніх зусиль на досягнення хибної мети. Теоретично досліджуючи і практично розбудовуючи освіту, важливо насам­перед уточнити її інтерпретацію. Скажімо, в […]