Архів місяця »Квітень, 2013«

Ознаки і функції судової влади →  26 Квітня, 2013

Сутність правосуддя полягає у здій­сненні функції правосуддя, яка зумовлена передусім наявністю конфліктів в сус­пільстві і прагненням держави захистити від будь-яких посягань сталий правопорядок. Це роблять суди у порядку кримінального, цивільного та інших видів судочинства. Су­дові органи виконують також функцію контролю за закон­ністю й обгрунтованістю рішень, прийнятих представниками державних органів. Основними ознаками судової влади є її […]

Модернізація вищої освіти в умовах сучасних світових тенденцій →  26 Квітня, 2013

Вища освіта є історично сформованим соціальним інститутом, відповідальним за успадкування, накопичення і відтворення наукових знань, культурних цінностей і норм. Ціннісні установки, панівні в освіті, здатні перетворюватися не тільки в наміри людей, але і в реальні практичні справи: від підготовки фахівців та дослідницької роботи до формування громадської думки. Світовий досвід свідчить, що успіх стратегії в галузі […]

Теорія поділу гілок влади →  26 Квітня, 2013

Від типу держави багато в чому залежить і система влади. Співвідношення різних гілок влади викликало і викликає активне обговорення. Ще в ХУІІІ ст. Д. Локк і Ш. Монтескьє висунули теорію щодо того, що для існування і функціонування держави мають існувати незалежні одна від одної законодавча, виконавча і судова влада. Носієм законодавчої влади в демократичному суспільстві […]

Обмеження конкуренції в електронній комерції →  26 Квітня, 2013

Однозначного визначення електронної комерції поки не існує. Найбільш чітке визначення можна знайти в документах всесвітньої торгової організації: електронна комерція – це виробництво, розповсюдження, маркетинг, продаж або доставка товарів і послуг електронним способом. У першу чергу, об’єктом електронної комерції є послуги і товари, які не потребують великих витрат з доставки, післяпродажної установки або налагодження, стандартні, добре […]