Різновиди і типи держави →  Квітень 26, 2013

В силу історичних причин держави мають істотні відмінності за формою політичного правління та за формою терріторіального устрою. Поняття “форма держави” виникло у період Нового часу, до того поняття держави ототожнювалося з поняттям форми політчного правління. Форма державного правління – це спосіб організації та здійснення політичної влади. В залежності від характеру взаємовідносин влади і підлеглих, рівня […]

Аналіз інвестицій в нерухомість в складі портфеля фінансових активів →  Квітень 26, 2013

Сьогодні для інвесторів, підприємців, що вкладають капітали в економіку актуальною стає завдання пошуку таких активів, які допомогли б поліпшити якість їх інвестиційних портфелів (наприклад, знизити ризики, захистити доходи від інфляції і т.д.). Сьогодні вже багато інвесторів усвідомили, що таким активом може бути нерухомість. Глибокі наукові дослідження дозволили виявити, що нерухомість у багатьох випадках дозволяє поліпшити […]

Політичне життя та політичні партії →  Квітень 26, 2013

Політичне життя суспільства – одна з найширших категорій політології і часто використовується для позначення всієї сфери політичного і її компонентів. У різних епохах, в різних країнах в залежності від рівня розвитку формації, від типу політичного режиму, зміст і якість політичного життя значно різнилася. Від рівня розвитку демократії і гуманізації людських відносин залежить зростання ролі і […]

Створення системи підтримки прийняття стратегічних рішень у компанії →  Квітень 25, 2013

Будь-якій компанії в процесі функціонування доводиться приймати рішення пов’язані з її фінансами. Це передбачає аналіз наявних даних про поточний фінансовий стан фірми, а також розрахунки і прогнози для майбутніх періодів. Економіст, який займається позначеними питаннями, повинен не тільки володіти необхідним математичним інструментарієм, а й мати великий практичний досвід його застосування, що пояснюється трудомісткістю описуваного процесу […]

Типології політичних партій →  Квітень 25, 2013

Партії різних країн неоднакові, що зумовлено рядом історичних, соціокультурних та економічних чинників. В цьому зв’язку важливою є проблема типології політичних партій. В залежності від критерію, який дослідники брали за основу, вони виділяли різні типи партій. Французький політолог М. Дюверже у роботі „Політичні партії. Їх організація і діяльність у сучасній державі” за признаком відношення до демократичних […]

Реформування системи освіти в умовах глобалізації →  Квітень 25, 2013

Необхідність реформування економіки широко обговорюється в ЗМІ, на урядовому рівні, на всіляких конференціях, серед простих людей, які на собі відчувають всі недосконалості сформованої системи. Одним з пріоритетних напрямків у вирішення цієї проблеми, має стати модернізація системи освіти. Але в умовах глобалізації реформування системи повинне бути схожим не замкнене, а з урахуванням загальноєвропейських та світових тенденцій. […]

Правова регламентація діяльності партій →  Квітень 25, 2013

Діяльність політичних партій регламентується законодавством країни та  внутрішніми документами самої партії. Усі організаційно оформлені партії мають статут та програму, за положеннями яких будується внутріпартийна ієрархія відносин. В багатьох країнах світу  політична діяльність партій в суспільстві регулювалася загальними   законами про громадські об’єднання. Починаючи з початку ХХ ст. Правове положення партій стало регулюватися спеціальними законами та конституційними […]

Аспект глобалізації як форма впливу Росії на глобальну систему →  Квітень 25, 2013

Питання залучення Росії в процеси глобалізації давно застаріло, і зараз досить складно заперечувати вплив даного процесу на культурну, соціальну, політичну та економічне життя країни. Важливою проблемою в розрізі цієї теми є вплив глобального мислення, тобто з’єднання в одному свідомості різних національних звичаїв, культурних цінностей, уніфікації культурних переваг людства, економічного сприйняття дійсності, на подальший хід подій, […]

Поняття еліти →  Квітень 25, 2013

Поняття «еліта» у перекладі з французького означає «краще», «добірне». У первісному змісті воно вживалося для позначення яких-небудь відмітних, яскраво виражених переважаючих якостей або властивостей, наприклад, «елітне зерно», «елітні війська». Ідеї поділу суспільства на знатних і «простолюдинів» по своєму соціальному стану і функціям ми знаходимо в працях філософів Древнього Сходу, античної Греції і християнської епохи. Елітистська […]

Активні методи навчання іноземних мов у підготовці до екзамену з англійської →  Квітень 24, 2013

Виходячи з опису вимог до сучасних методів навчання іноземних мов можна зробити висновок про те, що домінуюче місце в освітньому процесі повинні зайняти активні методи навчання іноземної мови. Науковці здебільшого під активними методами навчання розуміє методи, які реалізують установку на більшу активність суб’єкта в навчальному процесі, на противагу так званим традиційним підходам, де учень грає […]