Перспективи розвитку економіки в умовах сучасних світових процесів →  20 Квітня, 2013

Однією з основних тенденцій подальшого розвитку сучасних світових господарських відносин стає глобалізація. Вона припускає стирання національних кордонів, інтернаціоналізацію зв’язків різних країн світу, а в економічному аспекті інтенсивний міжнародний обмін факторами виробництва, капіталом, кінцевими товарами і послугами. Це призводить до загострення внутрішньодержавних протиріч, економічних проблем, прояву неспроможності національної законодавчо-правової бази. У зв’язку з цим стає актуальним […]

Способи формування еліт →  20 Квітня, 2013

У світовій практиці існує дві основні системи формування еліт, що звичайно в чистому виді не застосовуються – система гільдій і антрепенерська (підприємницька). Для системи гільдій характерні наступні риси: – наявність формальних вимог для індивідуального росту – походження, вік, освіта, партійність; – поступове просування по соціальним сходам за допомогою добору претендентів з боку вузького кола керівників; […]

Інноваційна природа конкурентоспроможності економіки в умовах глобалізації →  20 Квітня, 2013

Принципові умови конкурентоспроможності країни в сучасному світі: накопичений науково-технічний потенціал, інституціональні фактори і наявність великих наукомістких корпорацій. Економічні реалії такі, що “прихильність до застарілої технології є кроком до краху в конкурентній боротьбі”, і це спонукає підприємців проводити нові розробки, якнайшвидшим чином включаючи їх у виробництво. Країна як потенційний центр євразійської цивілізації, може гідно існувати в […]

Типологія еліт по загальним ознакам →  20 Квітня, 2013

Відповідно до розповсюдженої серед політологів точці зору, сучасна еліта не монолітна. Фактично співіснують прошарки еліт і контреліт, між якими виникають конкурентні відносини в боротьбі за домінуюче положення. П. Шарап (США) обґрунтовано гадає, що в будь-якому суспільстві існують традиційна і сучасна еліти. Так, у більшості європейських і азіатських країн вплив традиційної еліти ґрунтується на вазі соціального […]

Розвиток транснаціональних груп як перспектива економічної інтеграції →  20 Квітня, 2013

Процеси світової інтернаціоналізації виробництва і глобалізації економіки продовжують розвиватися наростаючими темпами. Число транснаціональних корпорацій (ТНК), які є основним засобом розвитку цього процесу, постійно зростає, як і їх вплив на розвиток світової економіки. Проблема створення нової системи функціонування підприємств базових галузей промисловості та їх взаємодії на економічному просторі країн співдружності зумовлена ​​необхідністю успішного входження у світове […]

Маркетинг як функція управління страховою компанією →  19 Квітня, 2013

Сукупність методичних питань страхування в сучасних умовах являє собою завдання, що вимагає рішення, і у зв’язку з цим, наукове дослідження маркетингових технологій страховика, що визначають роль страхового механізму у формуванні системи нефінансових факторів конкуренції, є досить актуальним. Страховий маркетинг як самостійна течія виникла в економічно розвинених країнах відносно недавно – на початку сімдесятих років. У […]

Особливості формування пострадянської еліти →  19 Квітня, 2013

Становлення, розвиток і занепад вищої еліти в СРСР ілюструють науково-практичну цінність теорій В. Парето, Г. Моска і Р. Міхельса. В умовах тоталітарної політичної системи партійно-господарська бюрократія, так звана «номенклатура», фактично стала розпорядником державної власності, привласнивши собі від імені народу владу, привілеї і право розпоряджатися чужими долями. Радянська еліта формувалася, з одного боку, з не дуже […]

Культурологічний аспект у вивченні іноземної мови →  19 Квітня, 2013

Головною відмінною особливістю спілкування, в тому числі іншомовного, є обов’язкове розуміння співрозмовниками один одного. Відсутність правильного сприйняття, оцінки та взаєморозуміння позбавляє процес спілкування будь-якого сенсу. Між представниками однієї культури розуміння досягається, як правило, набагато швидше, так як їх об’єднують загальні уявлення, відносини і цінності, що переважають в їх рідній культурі, їм властива загальна модель поведінки, […]

Соціальний зміст лідерства →  19 Квітня, 2013

Роль еліти в політичному житті суспільства значно зростає при вмілому керівництві з боку видатних людей. Керування суспільством є одним із соціальних інститутів і поширюється на всі сфери життєдіяльності, у тому числі і політичну. У різні історичні періоди центральними фігурами політичного керування виступають вожді, тирани, монархи, демагоги, лідери, де кожний з цих термінів має самостійний сенс. […]

Механізм лізингу при реструктуризації парку повітряних суден →  19 Квітня, 2013

Існування кризи цивільної авіації тісно пов’язано з відсутністю в країні налагодженої системи вітчизняного авіаційного лізингу. Можливість оновлення парку повітряних суден реально допустима тільки при системі, що дозволяє отримати літаки авіакомпанії з наступною оплатою із засобів, зароблених за їх експлуатацію, але вимагає для свого розгортання залучення значного початкового капіталу на тривалі терміни під низькі відсотки, що […]