Регіональні переваги вітчизняних та іноземних інвесторів у Росії →  Квітень 3, 2013

Останнім часом для Росії помітно актуалізувалася проблема нестачі капітальних вкладень у реальний сектор її економіки. Однак важливо не тільки загальне накопичення капіталу в країні, але і його розподіл між регіонами в деяких оптимальних пропорціях. Зауважимо, що переважна більшість країн характеризуються помітною нерівномірністю соціально-економічного розвитку окремих територій, і Росія в даному випадку аж ніяк не виняток. […]

Поняття і функції політичної маніпуляції →  Квітень 2, 2013

Суттєве значення терміна «маніпуляція» означає «керувати зі знанням справи». Надалі, політичне значення цього терміна, наприклад у Великому Оксфордском словнику, стало розглядатися як спеціальний вплив на людину з метою досягнення особистої вигоди непорядними засобами і способами. Політичне маніпулювання – це приховане керування політичною свідомістю і поводженням людей з метою збереження влади, досягнення визначених вигод, використовуючи при […]