Використання інтегрованих маркетингових комунікацій в бізнесі →  20 Травня, 2013

Все частіше ми стикаємося з одними і тими ж компаніям в різних сферах нашого життя. Пояснюється це дуже просто – велика частина компаній при просуванні своєї торгової марки користуються різними методами: будь то зовнішня реклама, іміджеві статті, прямий маркетинг, реклама в місцях продажу або зв’язки з громадськістю. Відбувається це у зв’язку з тим, що менеджери […]

Типи авторитарних режимів →  20 Травня, 2013

Автократія (від грец. autikrateia – самовладдя, необмежена влада однієї групи). Авторитарний режим – це необмежена влада одного або декількох осіб, якої-небудь партії або частини політичної еліти. У руках однієї особи зосереджується виконавча, законодавча і судова влада, окрема особистість не володіє ніякими суверенними правами перед державою. Богоданність влади підтверджується релігійними догматами. До універсальних відмінних рис авторитарного […]

Важливість визначення цільової аудиторії для просування сервісу в Інтернеті →  20 Травня, 2013

Про Інтернет та просування в мережі говорять уже впродовж кількох років. Власники бізнесу стикаються з тим, що Інтернет присутність не забезпечує їм бажаних результатів. Саме питання про те, які результати можна очікувати від просування в Інтернеті, а на які не варто розраховувати, теж викликає нерозуміння у керівників, які безпосередньо не займалися просуванням у глобальній мережі. […]

Абсолютна монархія →  20 Травня, 2013

Абсолютна монархія характеризується тим, що джерелом суверенітету влади є фігура правителя, якому Бог делегували функцію посередника між ним і віруючими. Основний принцип абсолютних монархій Середньовіччя виражається аксіомою «The king can not wrong» («Король не може бути неправий»), тобто воля монарха тотожна законові. Ж. Боден затверджував, «той хто відмовляє в повазі до суверенного государя, відмовляє в […]

Побудова PR-стратегії просування тематичного кафе →  20 Травня, 2013

Сьогодні житель будь-якого великого міста може знайти для себе кафе до душі, відповідне як смаковим уподобанням, так і матеріальному становищу. Ринок громадського харчування пропонує заклади з різною кухнею: італійською, японською, мексиканською, сербською та навіть бразильською. Відкриваються кафе бюджетного рівня, що користуються величезною популярністю у студентів, також з’являються закладу з вишуканою кухнею, здатної догодити вимогливому смаку. […]

Військова диктатура та авторитарні олігархічні режими →  20 Травня, 2013

Військова диктатура. Військові («преторіанські») режими виникають у результаті військових переворотів у країнах з нестабільним соціально-економічним положенням. Основними причинами можуть стати низький рівень легітимності і відсутність підтримки уряду в масах, гострі соціальні і міжнаціональні конфлікти, слабість політичної еліти, боротьба за перерозподіл влади і ресурсів, зовнішні погрози національному суверенітетові, загроза громадянської війни. Як правило, військові режими скасовують […]

Значення текстової гуманізації в оптимізації веб сайтів →  20 Травня, 2013

В умовах ринкової економіки існує потреба у підвищенні конкурентоспроможності компаній, у тому числі за рахунок ефективного просування сайту. Пов’язано це з тим, що Інтернет сьогодні – одне з найбільш конкурентних середовищ, де кожна компанія намагається залучити своїх потенційних клієнтів. Просування сайту дає можливість цільовій аудиторії знайти потрібну фірму, виділити її із загального інформаційного потоку. Ми […]

Популістські політичні режими →  20 Травня, 2013

Популістські режими або гегемоністський авторитаризм спирається на культ загальнонаціонального лідера і його всенародну підтримку (Ф. Кастро на Кубі, У. Чавес в Венесуелі). Для цього типу режиму притамане використання демократичних інститутів, що знаходяться під впливом лідера (партії) у сполученні з авторитарними методами правління – ідеологічною або релігійною обробкою мас, пристосуванням виборних механізмів до особистих рис лідера, […]

Психологічні особливості на різних етапах професіоналізації →  19 Травня, 2013

Взаємозв’язок характеристик, властивостей, відносин особистості з компонентами професійної діяльності визначає необхідність їх вивчення на різних етапах професійної підготовки. Професійне становлення проходить ряд стадій: 1) формування професійних намірів у навчально-професійної діяльності, вибір професійно-освітньої області, надходження до професійного навчального закладу або отримання професійної підготовки; 2) професійна освіта, підготовка-формування навчально-професійних мотивів, соціально-професійних знань, умінь і навичок, оволодіння способами […]

Тоталітарні політичні режими →  19 Травня, 2013

Платон, Т. Мор, Т. Кампанелла і ряд інших яскравих мислителів минулого тільки мріяли про створення розумно керованої держави, в якій буде досягнута гармонійна єдність між людьми, між суспільними й особистими інтересами. Колективістські теорії завжди спиралися на авторитет держави і силу влади, але тільки наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. з’явилися технічні й політичні засоби, завдяки […]