Природа та тенденції розвитку процесу глобалізації →  18 Травня, 2013

З того часу я у 1983 був вперше вжитий термін “глобалізація”, було висловлено безліч різних думок про цей феномен, але при цьому більшість з них – з точки зору окремих наук. Але так як глобалізація – це не просто техніко-економічний, а цивілізаційний чинник розвитку суспільства, то необхідно дати їй одне загальне, всеосяжне визначення. Щоб дати […]

Джерела виникнення тоталітарних тенденцій →  18 Травня, 2013

Як правило, тоталітарні режими виникають у країнах, що знаходяться в процесі переходу від традиційного суспільства до сучасного. Старий світ звичних цінностей руйнується, а якого-небудь досвіду демократичних традицій і перетворень у населення і правлячої еліти немає. У результаті руйнування звичного способу життя (падіння монархій у Європі), суспільно-політичних криз (поразка Німеччини у Світовій війні, революція в Росії) […]

Роль просування у формуванні попиту на туристичні послуги →  16 Травня, 2013

Попит формується на основі численних факторів, вплив яких може його підвищувати або знижувати. До загальних факторів, що визначає попит на туристичні послуги відносяться: купівельна спроможність, наявність вільного часу, демографічна структура, соціальні та культурні чинники, мотиви подорожей, туристична пропозиція і результат маркетингової діяльності підприємств. Величину попиту на регіональному рівні визначають такі чинники як ціна, привабливість подорожі […]

Передумови нового тоталітаризму →  16 Травня, 2013

Передумовами нового Світового Порядку в XXI в. можуть стати протиріччя між зростаючими стандартами споживання та виснаженням природних ресурсів у світі, між збільшенням населення і розширенням зони бідності в слаборозвинених країнах та бажанням зберегти високу якість життя в розвинених країнах. Ці фактори сприяють бажанню раціонально (з погляду окремих груп або країн) організувати все громадське життя за […]

Електронна комерція як фактор розвитку маркетингу послуг →  16 Травня, 2013

За останнє десятиліття значення сектора послуг значно зросла. У США на сферу послуг припадає 79% всіх робочих місць і 74% ВВП. Зростаюча конкуренція, коливання попиту і застосування нових технологій створюють умови для значного прориву компаній, що займаються послугами. Крім того, за останні десять років значно зросла важливість послуг як джерела досягнення конкурентних переваг і серед […]

Форми трансформації авторитарних режимів в демократичні →  16 Травня, 2013

Формуючи за допомогою державного апарату атмосферу політичної стабільності у суспільстві, правлячи групи приходять до висновку необхідності зміни політичного курсу за допомогою введенння елементів самоорганізації. Сукупність певних  норм поведінки призводить до появи системи  прав і свобод а також до виникнення політичних і соціальних носіїв – політичних інститутів.  Нові форми правління потребують зміни методів і засобів політичного […]

Етика і ефективність соціально-економічної трансформації →  12 Травня, 2013

За минулі дев’яності роки XX століття радикально змінилася економічна картина сучасного світу. Зруйнувалася соціалістична економічна система, сталася масштабний азіатська криза, наслідки якого не подолано й досі, сповільнилося зростання світової економки, продовжує збільшуватися нерівність у розподілі доходів як між країнами, так і всередині них. Всі ці процеси знову поставили питання відповідності сучасних ідеологій, етичних норм та […]

Демократичні політичні режими →  12 Травня, 2013

Словосполучення “демократія” прийшло у сучасний язик з Древньої Греції і в перекладі з грецької означає “демос” – народ, “кратос” – влада, або народовладдя. Демократичні державні форми організації суспільства були дуже поширені в античний період в Греції та на різних історичних відрізках часу у інших народів. Сучасні демократичні режими базуються на політичних ідеях Нового часу , […]

Інформаційно-аналітичні системи в управлінні соціальними житловими програмами →  11 Травня, 2013

Вирішення житлової проблеми є невід’ємною частиною соціально – економічного розвитку і великих мегаполісів, і невеликих міст. Питання будівництва та реконструкції муніципального житлового фонду займають важливе місце в прийнятих програмах розвитку. Разом з тим потреби жителів в поліпшенні житлових умов перевершують можливості з будівництва житлового фонду соціального використання. Це справедливо і для м. Москви і інших […]

Поняття демократії →  11 Травня, 2013

У первісному змісті демократія означала особливу форму організації держави, при якій владою володіє не одна особа (монарх, тиран), не група осіб (аристократія, охлократія), а усі вільні громадяни, що користуються правом голосу. Саме в такому змісті використовував термін «демократія» афінський стратег Перикл, визначаючи її як керування більшості на основі рівних для всіх законів. Виникають питання – […]