Особливості проведення аудиту сайту для підвищення рівня юзабіліті →  11 Травня, 2013

Останнім часом швидкість розвитку інформаційних технологій просто дивує. Програмісти розробляють величезну кількість корисних програм, додатків для мобільних пристроїв та веб сайтів, які задовольняють наші інформаційні потреби. Але варто зазначити, що розвивається не тільки технологічна сторона. Не дивлячись на складність операцій, які виконує програма чи веб сайт, розробники наділяють їх зручним інтерфейсом аби дати можливість простому […]

Етимологічні змістові визначення демократії →  11 Травня, 2013

У сучасній політичній науці поняття «демократія» має кілька змістових значень, що у сукупності відрізняють її від первісного значення. 1. Демократія як форма суспільного устрою і керування, що заснована на ідеї рівноправності й ухвалення рішення за принципом більшості. Цей спосіб керування використовувався ще в примітивних громадах і може існувати скрізь, де є соціальна організація, відносини «панування-підпорядкування» […]

Глобалізація та сучасна освіта →  8 Травня, 2013

Глобалізація являє собою складний, об’єктивний, історичний процес структурних та функціональних змін, що охоплює всі сфери життєдіяльності в напрямі загальної гомогенізації, універсалізації світу, прийняття єдиних стандартів та моделей. Сучасний етап розвитку характеризуються так: “планетарний світ став глобальним, планетарно цілісним, системно взаємозалежним, ієрархічно-облаштованим та пірамідально побудованим”. На рубежі ХХ-ХХI ст. об’єктом глобалізації стала освіта. Неоднозначні оцінки впливу […]

Виникнення й етапи розвитку демократії →  8 Травня, 2013

На думку більшості істориків і політологів, історію демократії варто починати з політичного ладу, що існував в окремих містах-державах Античної Греції. Однак форми життєдіяльності, подібні демократичним, з’явилися вже в первісному суспільстві в період його переходу до родового ладу. Родоплемінна «демократія» ґрунтується на кровних зв’язках, загальній діяльності і загальній власності. Спільний спосіб виробництва матеріальних благ диктував необхідність […]

Пряма, плебісцитарна і представницька демократія →  8 Травня, 2013

В залежності від того, яким чином народ бере участь у керуванні державними і суспільними справами, демократія підрозділяється на пряму (безпосередню), плебісцитарну і представницьку (репрезентативну). Пряма демократія – це особиста участь громадян у підготовці, обговоренні і прийнятті рішень. Пряма форма участі була характерною для античного світу. Народні збори були вищим органом державного керування. Рішення, що приймали […]

Мережева організація бізнесу →  2 Травня, 2013

Спроба розібратися в тому, що таке мережева організація бізнесу, призводить до висновку, що в сучасній бізнес середовищі існує таке поняття, однак, організації, цілком побудовані по мережевому принципу, якщо і є в природі, то на даним момент побачити їх представляється вельми і вельми складним, в силу, як мінімум, наступних обставин: 1) дуже важко простежити всю сукупність […]

Передумови становлення демократії →  2 Травня, 2013

. Розвиток демократії вимагає означеного рівня розвитку суспільства. Однієї з найважливіших економічних передумов є відносно високий рівень технологічного розвитку економічного сектора, включення населення в індустріальну сферу діяльності. Мешканці великих міст більше підготовлені до демократії, чим сільське населення, що відрізняється схильністю до традиційних форм відносин. Колективні форми виробничої взаємодії породжують солідарний тип колективної взаємодії, коли громадянин […]

Регіональний ринок нерухомості в умовах транзитивної економіки →  2 Травня, 2013

Розвиток регіонального ринку нерухомості прямо пов’язаний як з політико-правовими основами, так і з економічною ситуацією в регіоні. Розвиток регіонів призвів до збільшення інвестицій і підвищення ділової активності комерсантів. Наявність великої кількості конкурентів змушує ріелтерські фірми шукати нові способи залучення клієнтів. Насамперед, до них відносяться створення іміджу та впровадження ноу -хау на ринок нерухомості, які в […]

Основні принципи демократії →  2 Травня, 2013

Демократія як форма держави і політичного правління має свої принципи функціонування: визнання народу вищим джерелом влади, виборністю керівного составу основних органів держави, рівноправністю громадян, їх правом обирати і бути обраними в усі структури представницької влади, періодичною зміною політичних еліт і лідерів, повагою до прав меншості і підпорядкування меншості більшості. Демократія передбачає політичне різноманіття поглядів, ідей […]

Розвиток рекреаційних ресурсів міст з історичним спадком →  2 Травня, 2013

У статті розглянуті основні напрямки розвитку території міст з історичним ядром, спрямовані на підвищення привабливості міст для туристів. Використання даних розробок може значно збільшити попит на послуги туристичного сектора, скоротити витрати в підприємствах туристичної галузі та здійснювати організаційне розвитку міських територій. Як відомо, міста завжди були головною ареною політичних, економічних, соціальних процесів, що відбуваються в […]