Тенденції розвитку сучасного екологічного маркетингу →  26 Червня, 2013

Одним із сучасних механізмів управління суб’єктами господарювання є маркетингові дослідження. Як відомо, маркетинг – це вид діяльності з вивчення ринку, розробки, розподілу та просування товарів, за допомогою якого найкращим чином досягаються цілі підприємства і задовольняються потреби споживачів. Проте останнім часом спостерігаються тенденції, спрямовані на контроль над забрудненням навколишнього середовища і споживанням природних ресурсів. У зв’язку […]

Декоративне мистецтво і творчий стиль дизайнера →  21 Червня, 2013

З розвитком дизайну в області інтер’єру виникла необхідність створення таких творів декоративно-прикладного мистецтва, які б відповідали сучасним естетичним вимогам. Однак, такі твори повинні відстоювати нашу регіональну проблему в контексті світового дизайн-процесу, а дизайнери-проектувальники повинні пам’ятати про гостру проблему взаємопроникнення культур, ролі і значенні національних особливостей в процесі проектування предметно-просторового середовища, про кризу інтернаціонального стилю в […]

Сучасні погляди на поняття ідеології →  21 Червня, 2013

Різноманіття соціально-значущих інтересів в людському суспільстві обумовлює величезну кількість різних поглядів і уявлень щодо сутності життя, ідеального суспільного устрою, політичних, економічних подій тощо. Таким чином, люди по – різному розуміють і пояснюють дійсність, виражають свої прагнення щодо соціальних статусів, благ та ролей. Таку систему уявлень, поглядів і ідей називають ідеологією. Ідеологія є стрижнем політичної свідомості […]

Композиція простору в архітектурі засобами комп’ютерної візуалізації →  16 Червня, 2013

Сучасні інформаційні технології надають можливості для проектування і візуалізації архітектурних об’єктів. У програмах 3ds max, Maya, ArchiCAD можлива побудова архітектурної композиції в просторі будь-якої розмірності. При створенні проекту архітектурної споруди засобами комп’ютерної візуалізації потрібно враховувати особливості простору, що оточує об’єкт. Одним з видів композиції архітектурного простору є обмежена або замкнута композиція. Враження замкнутості створюється психологічно […]

Етапи формування сучасних риси ідеології →  16 Червня, 2013

У своєму розвитку будь-яка політична ідеологія проходить три рівні: – теоретико-концептуальний, який формує головні положення політичної теорії, обгрунтовує цінності й ідеали. На цьому рівні йде добір і узагальнення ідейного матеріалу, усунення протиріч між різними аспектами. На цьому рівні найбільше тісно відбувається зв’язок між ідеологією і наукою; – програмно-директивний – принципи й ідеали перекладаються в конкретні […]

Способи вдосконалення сучасного механізму управління компанією →  15 Червня, 2013

Головна відмінна риса функціонуючих сьогодні підприємств полягає в тому, що вони діють в постійно мінливих економічних умовах. У зв’язку з цим можливо порекомендувати такі методи ефективного управління підприємством: Стратегічні цілі: 1. Підвищення операційної ефективності системи управління існуючим підприємством. 2. Побудова комплексної програми реструктуризації підприємства з метою максимізації економічної доданої вартості, очікуваної від реалізації даної програми. […]

Основні положення соціалізму →  15 Червня, 2013

Терміном “соціалізм” називають вчення і теорії, які стверджують ідеал суспільного устрою, який заснований на суспільній власності, на відсутності експлуатації, на справедливому розподілі матеріальних і духовних благ в залежності від затраченої праці, на основі соціально забезпеченої свободи особистості. Колективістські тенденції в суспільній думці мають дуже давні корені. Перші примітивні соціалістичні ідеї були сформовані ще в період […]

Сучасні перспективи розвитку української індустрії туризму →  15 Червня, 2013

На сучасному етапі розвитку країни, коли Україна стає сильнішою економічною державою та її відвідують тисячі зарубіжних бізнесменів, політиків, діячів і простих громадян, особливо після того як Українї випав шанс показати себе всьому світу шляхом проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу. Розвиток індустрії туризму, як одного з напрямів залучення іноземних інвестицій в Україну та окремі її […]

Основні положення комуністичної доктрини →  15 Червня, 2013

На рубежі ХХ ст. з’являється комуністичний напрямок в соціалістичній ідеології. Її засновники (Е. Кабе (1788-1856), Т. Дезамі (1803-1850), О. Бланкі (1805- 1881), К. Маркс (1818-1883), Ф. Енгельс (1820-1895), В.Ленін (1871- 1924) висунули ідею революційного переходу до нового справедливого суспільства загальної рівності. Вперше головні положення комуністичної доктрини були сформульовані в «Маніфесті Комуністичної партії» (1848 р.), що […]

Розвиток конкурентного середовища шляхом стимулювання малого бізнесу →  15 Червня, 2013

Для малого бізнесу умови конкуренції є інституціональним середовищем. Забезпечуючи насичення ринків товарами та послугами, малі підприємства не часто займають на них монопольне становище. Як правило, це буває лише за наявності відповідних адміністративних бар’єрів. Досить швидке становлення малого бізнесу в розвинених країнах у другій половині двадцятого століття було важливим чинником посилення конкуренції, обмеження монополістичних тенденцій і […]