Тенденції розвитку більшовизму →  15 Червня, 2013

Ленінізм (більшовизм) – сформувався в Росії на початку ХХ ст. В його основі лежить ідея про Російску імперію, як найслабішу ланку в капіталістичному світі з точки зору безсилості владних структур та величезного революційного потенціалу пролетаріату. Російська соціалістична революція повинна була стати поштовхом до цілої низки соціалістичних революцій у розвинених країнах Західної Європи – Німеччині, Франції, […]

Особливості використання кольору у сучасній рекламі →  14 Червня, 2013

Купуючи певний товар, ми керуємося якимись критеріями вибору, будь то ціна, якість, унікальність, певні технічні характеристики або прихильність до марки. Всі ці критерії кожен визначає сам для себе, але ми ніколи не замислюємося, що на рівні підсвідомості на сприйняття нами товару або реклами впливає величезна кількість факторів, один з яких – колір. Колір досить сильно […]

Розвиток соціал-демократичної ідеології →  14 Червня, 2013

Теоретичними засадами соціал-демократії є роботи Ф. Лассаля, К. Каутського, Е. Бернштейна. Великий вплив на формування принципів соціал-демократії здійснили ідеї французького вченого П.Ж. Прудона, який пропонував організувати соціалістичне суспільство на основі дрібнотоварного приватного виробництва. Зокрема, в роботі «Що таке власність?» він пропонував знищити велику приватну власність шляхом розділу великого капіталу і в майбутньому суспільстві перейти до […]

Сучасні тенденції розвитку маркетингу в світі →  14 Червня, 2013

Маркетинг виник на початку ХХ ст. в США, однак він швидко завоював міцні позиції у всьому світі, де функціонувала ринкова економіка. У нас він з’явився тільки в середині 90-х років минулого століття. На жаль, в нашій країні в цей період часу підприємці або через незнання основ маркетингової науки, або з орієнтації на тимчасові вигоди, не […]

Концепція демократичного соціалізму →  14 Червня, 2013

У ХХ ст. чітко виділилася розбіжність між комуністичним і соціал-демократичним напрямком. Теоретики ліберальної гілки соціал-демократії У. Пальме, В. Брандт, Б. Крайский, Ф. Міттеран та інші визнають в марксизмі тільки гуманістичні цінноти, повністю заперечуючи диктатуру пролетаріату і революційні методи боротьби. В 50-ті роки ХХ ст. у Західній Європі сформувалися принципи демократичного соціалізму. По-перше, як вже вказувалось, […]

Сучасні підходи до реалізації стратегічного управління підприємством →  13 Червня, 2013

Розвиток економічних відносин в Україні вимагає постійного пошуку нових підходів до ефективного формування та функціонування ринкових механізмів, що дозволяють надати радикальний вплив на поліпшення становища підприємств. Повною мірою це відноситься і до підприємств машинобудівного комплексу, що є базою для розвитку, як інших галузей промисловості, так і національної економіки в цілому. На стан і тенденції розвитку […]

Альтернативні політичні рухи →  13 Червня, 2013

Розвиток технологій викликає істотні зміни у соціальній структурі суспільства. Розширюється середній клас і зменьшується чисельність “класичного” пролетаріату, змінюється демографічна і національна структура сучасних суспільств. Нові підходи до розвитку суспільства в розвинених країнах викликали появу «альтернативних рухів». Вони націлені на рішення проблем екології, війни і миру, розвитку технічного і культурного прогресу, зближення рівня життя різних соціальних […]

Сучасні шляхи розвитку землеустрою в країні →  13 Червня, 2013

Розвиток землеустрою свідчить про необхідність реалізації вимог ресурсозбереження, адаптації і агро-екологізації землекористування в єдину комплексну централізовану систему. На сучасному етапі зміст і завдання землеустрою залежать від рівня розвитку продуктивних сил і виробничих (включаючи земельні) відносин, форм організації виробництва і трудової діяльності. Спираючись на важливу роль місцевого самоврядування в організації землекористування, реалізацію права повної власності в […]

Особливості розвитку та основні концепції лібералізму →  13 Червня, 2013

Це політична течія буржуазно-демократичного напрямку, яка об’єднує прибічників парламентського ладу, заснованого на наступних принципах: всі люди вільні і мають однакові громадянські права; особистість і її права є основою будь-якого суспільства, права особи священні і обов’язок держави їх оберігати. Пошуки компромісу і досягнення консенсусу між індивідами, соціальними верствами і державою – основний зміст виконавчої і законодавчої […]

Основа розвитку інноваційної діяльності підприємства →  12 Червня, 2013

Сучасні підприємства, що діють у складному, нестабільному економічному середовищі з високим рівнем невизначеності, повинні безупинно змінюватися. Уміння здійснювати необхідні зміни, перебудовуватися, адаптуватися є сьогодні найважливішою характеристикою, що забезпечує їх конкурентоспроможність і успішне функціонування в довготривалій перспективі. Більше того, швидка реакція на зміни шляхом впровадження нововведень на підприємствах стає додатковим чинником конкурентної боротьби. Не всяка ідея […]