Підходи до розробки електронного навчального комплексу →  17 Липня, 2013

Останнім часом об’єктом дослідження вчених стають способи цифрового викладу матеріалів. На базі результатів таких досліджень розробляються демонстраційні моделі для студетів, що доповнюють текстову частину електронного навчального посібника. Електроніка належить до тієї галузі природничих наук (дізнатись більше estnauki.ru) , в якій процес пізнання вимагає нерозривному зв’язку теоретичного аналізу та експериментальних досліджень. У цій галузі необхідні такі […]

Дослідження типології особистості з допомогою науки графології →  17 Липня, 2013

В даний час в розвинених країнах графології надається велике значення. Дані графології застосовуються в областях соціального виховання, визначення схильності до тієї чи іншої професії, діагностування захворювань (особливо нервових) і т.п. Спецслужби та правоохоронні органи практично всіх держав мають у своєму штаті фахівців-графологів. Графологія (графо – пишу і логос – слово) – вчення про почерк людини, […]

Способи розвитку міського ринку молодіжного одягу →  16 Липня, 2013

Проблемами конкурентоспроможності, які зберігаються з року в рік, можна назвати такі фактори: інфраструктура, якість інститутів, ефективність ринку товарів і послуг. У процесі дослідження нами було звернуто увагу на розвиток ринку молодіжного одягу на рівні міста. Мета дослідження сформульована таким чином: виявити можливості вдосконалення ринку молодіжного одягу. Дослідження ринку молодіжного одягу проводилося три місяці. На ринку […]

Розвиток особистих та професійних якостей менеджерів →  16 Липня, 2013

Для сучасного етапу розвитку освіти характерні активні інноваційні процеси, пов’язані з його демократизацією і гуманізацією, з введенням варіативних навчальних планів, нового змісту освіти, різних форм його диференціації, індивідуалізації. Розширюється соціокультурне середовище діяльності менеджера, змінюється його призначення і способи діяльності. Одним з провідних напрямків розвитку в сучасній науці став розвиток особистих та професіональних якостей менеджера середньої […]

Особливості розроблення якісного туристичного продукту →  15 Липня, 2013

Сучасні теоретики туризму однозначно сходяться на думці, що основними факторами конкурентоспроможності туристських послуг, як втім, і інших видів послуг і товарної продукції, завжди є ціна і якість. Навіть в умовах глобальної фінансової кризи вони залишаються основними регуляторами споживчого попиту. Причому до недавнього часу фактор ціни найчастіше поступався за значимістю фактору якість. Особливо дана тенденція була […]

Технології створення та редагування навчальних матеріалів →  15 Липня, 2013

Проблема дистанційного навчання актуальна для всіх розвинених країн світу. Дистанційну форму навчання фахівці з стратегічним проблем освіти називають освітньою системою 21 століття. Вважається, що одне з найбільших досягнень дистанційного навчання – збільшення обсягу якісних, структурованих за змістом, оптимізованих для використання в освіті навчальних і контролюючих матеріалів. Це дозволяє зробити важливий висновок про те, що і […]

Напрями розвитку дистанційного працевлаштування →  15 Липня, 2013

Стрімкий розвиток інформаційних та Інтернет технологій, породив принципово нову ситуацію в сучасній економіці. Постійний прогрес в цій області дозволяє поглянути по новому практично на всі сфери людської діяльності. Не можна не погодитися з тим, що трудові ресурси неминуче складають основу всіх галузей господарювання. Сучасна людина змушена рухатися в ритмі з часом, постійно пристосовуватися до нових, […]

Особливості самоосвіти студентів в інформаційному суспільстві →  15 Липня, 2013

Процес самоосвіти студента потребує оновлення і розвитку з використанням сучасних інформаційних технології. Сучасний підхід у педагогіці передбачає активну участь студента в освіті, значну частку знань йому необхідно отримати самостійно. Отже, велику роль у вищій освіті відіграє здатність студента адекватно і раціонально організувати власну освітню діяльність. У процесі самоосвіти студенти стикаються з низкою проблем, для вирішення […]

Формування системи управління в компанії →  15 Липня, 2013

Розробляючи стратегію розвитку компанії та завдання щодо її реалізації, необхідно вивчити питання про наявну організаційну структуру управління логістичними операціями. Алгоритм формування структури логістичного підрозділу виглядає наступним чином: Визначення цілей і завдань. Цей процес включає у себе проект стратегії розвитку компанії; інтерв’ю з керівництвом компанії; проведення SWOT-аналізу, PEST-аналізу; проведення аудиту логістичної системи компанії і бізнес-процесів. Результатом […]

Підвищення ефективності освітнього процесу →  15 Липня, 2013

Завдання підвищення якості освіти пов’язана з розвитком здоров’язберігаючого середовища у вузах і спрямована на використання всіх можливих ресурсів, що забезпечить ефективність процесу становлення компетентної особистості. Сьогодні в середовищі учнівської молоді спостерігається ряд негативних змін у фізіологічному і психічному статусі: погіршення уваги, розумової працездатності, зниження захисних резервів організму, функції мислення, пам’яті, емоційної стійкості, зростання конфліктності, агресивності, […]