Аспекти використання інтерактивних методів навчання у вузах →  1 Липня, 2013

Довкілля сучасної людини постійно збагачується новими небезпеками природного та антропогенного характеру. Кількість випадків травматизму, аварій і катастроф в Україні, як показує статистика, як і раніше перевищує аналогічні показники країн Європи. Тому актуальність даної теми не викликає сумнівів. У даних умовах проблема підвищення якості навчання з безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, охорони праці та проблема формування культури […]

Причини помилок у сприйнятті тексту іноземними студентами в ході вивчення мови →  1 Липня, 2013

Проблема помилок, що виникає при вивченні іноземних мов, в методиці розглядається давно. На початковому етапі навчання дослідників цікавлять не тільки ті помилки, які прийнято вважати результатом інтерференції, а й інші типи помилок, головним чином, так звані нелінгвістичні помилки. Серед помилок даного типу найбільш складними в плані корекції є ті, причини яких пов’язані з особливостями сприйняття […]