Логістика як сучасний вид матеріально-технічного забезпечення →  28 Серпня, 2013

Капітальне будівництво в сучасних економічних умовах характеризується різноманіттям організаційних і господарських форм процесу будівельного виробництва, великою кількістю учасників, що мають різні функціональні завдання, і вимагає застосування великої кількості різноманітних будівельних матеріалів, конструкцій, технологічного обладнання. Матеріали, які направляються на будівельний майданчик, проходять довгий шлях від первинного постачальника до споживача. Часом матеріали постачаються з різних країн світу […]

Вплив національної літератури на світовий літературний процес →  28 Серпня, 2013

Світова література має бага­товікову історію розвитку. Літера­тура стародавніх цивілізацій — Єгипту, Індії, Китаю, Іудеї, Греції, Риму та інших утворює фундамент світової літератури. Біблія, Веди, єгипетська міфологія, поеми Го­мера, Вергілія, драми Есхіла, Софокла, лірика Сапфо, Анакреонта, Горація, «Махабхара- та», «Панчатантра», Коран заклали основу розмаїтих форм літературної творчості і стали своєрідним зразком для наступ­ного розвитку світової літератури. […]

Методи підвищення інтересу споживачів до послуг компанії →  26 Серпня, 2013

Сучасні ринкові умови диктують динаміку поведінки суб’єктів господарювання, що функціонують на ринку. Компаніям доводиться лише підлаштовуватися і пристосовуватися, щоб відповідати поточним тенденціям і зберігати свою нішу на ринку. Ринок товарів довгого вжитку зростає швидкими темпами, що пов’язано з виробництвом нових товарів і зростанням купівельної спроможності споживачів. Природно, що кількість магазинів з такою продукцією збільшується тими […]

Особливості художньої літератури →  26 Серпня, 2013

Чи знаємо ми, що таке література? В основі поняття література — латинське слово littera, в перекладі «буква». Litteratura — написане буквами. Отже, це сукупність усіх сло­весних творів (наукових, навчальних, довідкових, політичних тощо). Поняття література виникло значно пізніше, ніж твори, що до неї належать, — у середині XVIII століття. А до цього всю художню літературу позначали […]

Важливість використання Інтернет ресурсів у вивченні мови →  21 Серпня, 2013

З розвитком суспільства змінюється зміст навчання іноземним мовам. Кількість інформації, яку повинні засвоїти учні різко зросла в даний час. Згідно з новими стандартами в освіті, на самостійну роботу студентів стало відводитися в рази більше часу, ніж раніше. Педагоги в нових умовах шукають і застосовують на практиці нові методи вирішення поставлених завдань, у тому числі використовуючи […]

Історія виникнення Християнства →  21 Серпня, 2013

Причини виникнення нової релігії. Повстання рабів, колоній і підкорених римлянами народів зазнавали поразок; імперія здавалась непереможною; Пригноблені втрачали на дію на те; що боротьба з гнобителями дасть їм визволення. Лише смерть звільняла раба І колона від непосильної праці, принижень і побоїв. Втрачали вони і віру в своїх старих богів, які не полегшували їхніх страждань. 2. […]

Підходи до технічного мовного навчання у ВНЗ →  21 Серпня, 2013

Навчання іноземної мови в системі безперервної освіти являє собою логістичний ланцюжок: “школа – ВНЗ – підприємство”, однак, найчастіше останнє відсутнє. У результаті цього випускники технічних ВНЗ виявляються непідготовленими до використання іноземної мови в професійному спілкуванні. Таким чином перед вищою технічною школою стоїть завдання перегляду системи навчання іноземної мови протягом усього логістичного ланцюжка навчання: потрібно зробити […]

Погіршення становища Імперії в IV столітті →  21 Серпня, 2013

Гноблення народних мас у IV столітті. Після царювання Діоклетіана боротьба за імператорську владу розгорілась з новою силою. Переміг у цій боротьбі полководець Костянтин. Він не гребував нічим, щоб захопити і втримати владу: порушував клятви, по-зрадницькому вбив свого союзника. Він наказав умертвити рідного сина, запідозривши, що той хоче зайняти його престол. Щодо трудящих імператор Костянтин був […]

Підходи до мотивації персоналу у компанії →  21 Серпня, 2013

В сучасних умовах найбільш ефективною є нематеріальна мотивація, яка заснована на увазі до особистості співробітника і визнання його професійних успіхів. Також існує система заходів яка дозволить підвищити ефективність використання трудового потенціалу, а саме: 1. Надання допомоги лінійному керівнику для розвитку персоналу та більш кращого використання трудового потенціалу підприємства. Спеціаліст у сфері управління людськими ресурсами має […]

Падіння Західної Римської Імперії →  21 Серпня, 2013

Посилення натиску «варварів» на імперію. В той час як сили імперії слабшали, на її кордони посилювався натиск «вар­варів». «Варварські» племена об’єднувались у сильні союзи. Зби­ралися величезні, хоч і погано організовані полчища воїнів, які штурмували римські прикордонні укріплення. Імператори були змушені відкуплятися золотом від вторгнень «варварів» або наймати для оборони від них інші племена. З кожним […]