Особливості розвитку конкурентоспроможного туристичного комплексу →  Серпень 20, 2013

Основними елементами сучасного туристичного комплексу є пам’ятки культури, туристська інфраструктура, інженерна та соціальна інфраструктура, транспортна інфраструктура та історичні надбання країни. Сучасні науковці за рівнем розвитку туристичної пропозиції ділить регіони на такі групи: – регіони з високим рівнем туристичного розвитку; – регіони з середнім рівнем розвитку туристичного продукту; – регіони, які характеризуються з недостатнім рівнем туристичного […]

Особливості підготовки кадрів в сфері обліку →  Серпень 20, 2013

Особливості сучасних тенденцій розвитку людства призводять до істотного впливу економічних і неекономічних чинників на діяльність організацій. Найбільшою мірою це проявляється в зміні оцінки майна суб’єктів господарювання, а також розміру і співвідношення зобов’язань та власного капіталу. Одним з найбільш істотних факторів, що формуються на макроекономічному рівні і відбиваються в поточній діяльності, є інфляційні процеси. Зростання і […]

Підходи до використання методу проектів у вивченні мов →  Серпень 20, 2013

Проектний метод, як особистісно-орієнтована педагогічна технологія, отримав широке поширення в різних предметних областях, включаючи вивчення іноземних мов. В основі проектного методу лежать ідеї прагматизму, філософської течії, яка обґрунтовувала необхідність зв’язку процесу оволодіння певними знаннями з реальним використанням знань. Прихильники цієї течії дотримувався точки зору, що навчання має не тільки готувати студента до життя, але також […]

Аналіз сучасних рекламних засобів в сфері торгівлі →  Серпень 19, 2013

Підприємства роздрібної торгівлі в сучасних умовах високої концентрації товарів і значної конкуренції на ринку використовують різні рекламні засоби, а в процесах просування товарів, підтримки своєї репутації все більше застосовують нестандартні підходи рекламного впливу на споживача. Так, наприклад, поряд з традиційною рекламою в місцях продажів, підключаються аудіовізуальні рекламні засоби або інструменти при оформленні торгівельного обладнання та […]

Вплив глобалізації на світовий розвиток →  Серпень 19, 2013

Глобалізація розвитку сьогодні – це об’єктивна закономірність, це загальносвітовий процес, який став важливим реальним аспектом сучасної світової системи. Процес цей визначався глобальним егоїзмом країн-лідерів. Як наслідок, на початку третього тисячоліття перед кожною країною постало головний геополітичне питання – чи здатна вона реально конкурувати з країнами золотого мільярда або буде фінансово не вільна і відкинута на […]

Напрямки дослідження сучасної історії науки →  Серпень 19, 2013

Розвиток науки і техніки це цілісне явище в людській культурі, а їх історія є невід’ємною частиною загальної історії людства. Історія науки і техніки не тільки розширює кругозір, але і допомагає формувати світогляд, дозволяє подолати вузькопрофільні погляди на наукові та технічні проблеми. Вона пов’язує в єдине ціле природні, технічні та гуманітарні науки. Однак цей напрямок історичної […]

Сучасні підходи до менеджменту трансакційних витрат →  Серпень 19, 2013

При взаємодії фірм виникають витрати користування ринковим механізмом або трансакційні витрати. Які ж бувають форми прояву трансакційних витрат? Виділяють чотири види трансакційних витрат: 1) витрати, пов’язані з пошуком інформації про потенційних постачальників, покупців, товари, ціни і т. д.; 2) витрати, пов’язані з укладанням контрактів; 3) витрати з контролю за реалізацією контрактної угоди; 4) витрати, пов’язані […]

Використання проектного управління у розвитку регіону →  Серпень 18, 2013

Постійна динаміка законодавчого оточення, вплив кризи та соціальних чинників – все це вимагає внесення змін в існуючу парадигму державного управління. Забезпечення стабільного економічного зростання, стійкості до кризових збурень, перехід на інноваційний шлях розвитку, формування основ нового технологічного укладу, підвищення якості життя можливо на основі дотримання умов економічної безпеки. Система економічної безпеки держави має ієрархічну структуру. […]

Важливість професіоналізму працівників сфери авіатуризму →  Серпень 17, 2013

Сучасна реальність вимагає появи фахівців, що володіють новими якостями, професійними навиками та сучасними знаннями для забезпечення вдалого обслуговування клієнта. Матеріальне виробництво в інформаційному суспільстві із зміненими механізмами конкуренції, стає вторинним по відношенню до виробництва інформації і знань. Знання стають основним ресурсом, основною складовою розвитку організації і багато в чому визначають конкурентоспроможність фірми. Знання знаменують перехід […]

Розкладні столи трансформери та функціональні меблі у сучасному інтер’єрі →  Серпень 17, 2013

Сучасний бурхливий розвиток технологій дійшов до всіх сфер нашого життя. Зараз все стає автоматизованим та полі функціональним, винятком не стали навіть наші меблі. Сучасні виробники кажуть, що здатність меблів до трансформації це вже не розкіш, а велика необхідність. Тому багато деталей інтер’єру можуть виконувати кілька функцій, що економить місце та гроші покупців. Розширенню функціональності предметів […]