Особливості розвитку туристичних підприємств →  Серпень 14, 2013

Туризм стрімко розвивається і стає масовим соціально-економічним явищем міжнародного масштабу. Такому швидкому розвитку сприяють економічні, політичні, наукові та культурні зв’язки між державами. Туризм – це особливий вид споживання туристами матеріальних благ, послуг і товарів, який виділяється в окрему галузь господарства, що забезпечує туриста всім необхідним і дає можливість стверджувати, що туризм входить в ряд найбільш […]

Вплив інформатизації на міжнародну комунікацію →  Серпень 14, 2013

Різноплановість і багатовекторність інтересів різних соціальних сил у глобалізаційних процесах породжує амбівалентне сприйняття і неоднозначну оцінку останніх, що загрожує посиленням нестабільності в міжнародних відносинах і невизначеністю перспективи планетарного розвитку. Ключовою проблемою сучасної світової цивілізації стає не сама по собі господарсько-економічна діяльність, а пов’язані з нею трансформації та колізії в національній самосвідомості, самобутній культурі, духовності в […]

Особливості розвитку інформаційної культури особистості →  Серпень 14, 2013

Поняття “інформаційно-комунікативна культура” сформувалося в рамках теорії інформаційного суспільства, як одна з найважливіших умов існування особистості в умовах інформаційно-комунікативного середовища. Перехід суспільства до інформаційної парадигмі означає істотне збільшення ролі інформації та інформаційно-комунікативних технологій. На сьогоднішній день існує тісний взаємозв’язок між рівнем розвитку інформаційно-комунікативної культури особистості і характером її досягнень у тій чи іншій сфері діяльності. […]

Особливості аналізу тематичної літератури у ході навчання →  Серпень 14, 2013

У інформатизації різних сфер життя суспільства дуже популярним стало поняття інформаційної праці. Вона є невід’ємною частиною життя людей, що працюють в самих різних областях, що вимагають постійного і оперативного забезпечення інформацією. Інформаційна праця вимагає професіоналізму, тобто знання особливих стратегій і тактик його реалізації, і спирається на здатність людини вільно орієнтуватися в інформаційному просторі. Оскільки одним […]

Коротка характеристика сучасних форм Інтернет торгівлі →  Серпень 12, 2013

У документах сучасних міжнародних організацій види електронної торгівлі класифікуються як: – Торгівля продукцією на цифрових носіях; – Торгівля товарами в режимі online з можливістю доставки; – Торгівля послугами. Зростання електронної торгівлі в нашій країні та в світі на даний момент забезпечується переважно за рахунок роздрібної торгівлі товарами з доставкою і меншою мірою торгівлі послугами. Найближчим […]

Сумка Thule Crossover – незамінний атрибут сучасного студента-туриста →  Серпень 11, 2013

На сьогоднішній день важливою складовою індустрії туризму є молодіжний туризм. До поняття молодіжний туризм можна віднести наступні види діяльності молоді: – профільні табори; – екскурсії; – туристські змагання і заходи; – екстремальні види діяльності в природному середовищі – спортивний туризм, альпінізм, скелелазіння, спортивне орієнтування, рафтинг і т.д. Виховання здорової та розвиненою у всіх аспектах молоді […]

Методика організації самостійної роботи студентів з гуманітарних дисциплін →  Серпень 11, 2013

Запитання гуманітарної підготовки студентів технічних вузів стають все більш актуальними в сучасний період. Успішна діяльність інженерів багато в чому визначається не тільки високим рівнем навчання і отриманої освіти, а й рівнем розвитку його духовно-моральної та соціально-психологічної культури. Головним критерієм якості освіти особистості сучасного суспільства стає здатність самостійно приймати рішення, що зачіпають інтереси ще не народжених […]

Підходи до створення системи інноваційного менеджменту →  Серпень 9, 2013

В умовах високої динаміки ринкового середовища актуальним завданням інноваційного менеджменту є пошук і вдосконалення прийомів і методів, якими може користуватися менеджер при здійсненні організаційних змін. Розвиток інноваційного менеджменту та його сучасних концепцій спрямоване на з’ясування природи змін, на дослідження факторів, що ініціюють розвиток, на розробку інструментарію впровадження інновацій у діяльність підприємств. Ефективність інноваційного менеджменту та […]

Використання дистанційного навчання для курсів іноземної мови →  Серпень 9, 2013

Дистанційна освіта є однією з найсучасніших методик навчання. Вона є досить популярною на західному ринку освіти. Однак розвиток дистанційної освіти в нашій країні почався значно пізніше, ніж у країнах Західної Європи і здійснюється в умовах досить низького рівня інформатизації українського суспільства і за відсутності спеціалізованих методик дистанційного навчання. На практиці планування та розробка дистанційного курсу […]

Особливості розвитку інноваційної економіки →  Серпень 9, 2013

Перехід людства до постіндустріального суспільства характеризується зміною індустріальної технологічної бази на інформаційну. Від інформаційних технологій залежить не тільки технологічний, але і соціальний прогрес, місце країни у світовій економіці, її роль у міжнародному поділі праці, здатність розвивати демократичні інститути, зростання кількості нових робочих місць. Крім того, в період економічних криз необхідно шукати нові шляхи організації економічного […]