Тенденції розвитку самостійного туризму →  Вересень 19, 2013

Дані статистики туризму однозначно демонструють тенденцію відмови туристів від послуг туристичних фірм. Все більше людей прагнуть організовувати свій відпочинок самостійно. Щоб зрозуміти причини стрімкого розвитку самостійного туризму необхідно розглянути основні тенденції розвитку туризму в останні роки. Прискорення темпів життя змінило форму туристичних подорожей, зробивши їх масовими, дуже швидкісними і максимально стандартизованими. Поява дешевих турпакетів, що […]

Стилістичні особливості трагедії “Прометей закутий” →  Вересень 19, 2013

Спадщина Есхіла. Як і про Гомера, про Есхіла можна сказати, що він зображує людей такими, якими вони були у величну давнину. До нашого часу дійшло лише сім трагедій поета, але й вони дають добре уявлення про творчість митця та розвиток жанру трагедії в Давній Греції. Есхіл звертається переважно до міфологічних сюжетів. У трагедії «Прометей закутий» […]

Есхіл – батько трагедії →  Вересень 19, 2013

Греція за часів Есхіла. Великий трагік жив у час разючих змін, політичної боротьби та смертельних небезпек. Майбутній драматург народився у місті Елевсін біля Афін у родині аристократа. В юності Есхіл став свідком повалення в Афінах тиранії Гіппія. Повстання розпочали вихідці із заможних родин, яких найбільше боявся тиран і тому найбільше утискав. В Афінах встановлюється демократичний […]

Аналіз стимулів для розвитку місцевого туризму →  Вересень 18, 2013

Здавна поняття туризму по змістовному, соціальному наповненню тяжіло до категорії дозвілля. Вважається, що класична концепція дозвілля як духовного ідеалу бере початок у давньогрецькій філософії. Оцінка рекреаційних ресурсів території проводиться з точки зору використання її конкретним видом туризму на основі оцінки кожної з складових: рельєфу, наявності водних об’єктів, складу грунтово-рослинного покриву, біокліматичних умов, гідромінеральних та унікальних […]

Методика підбору матеріалу для занять з англійської мови →  Вересень 18, 2013

Проблемою можливості використання музики, відео та іншого ілюстративного матеріалу на уроках іноземної мови методисти займаються вже кілька десятиліть. Доведено, що музика та перегляд фільмів може одночасно приносити задоволення і підвищувати інтерес учнів до вивчення іноземної мови. Музика являє собою невичерпне джерело тем для обговорення на уроці іноземної мови, вона допомагає учням висловити свої думки, почуття […]

Античний театр та Давньогрецька трагедія →  Вересень 18, 2013

Народження драми. Появу театру пов’язують із най­складнішим та найсуперечливішим періодом становлення ан­тичного суспільства. На зміну родової общини приходить місто-держава. У Греції виникає два різновиди полісів — арис­тократичний, представлений Спартою, та демократичний, взірцем якого стають Афіни. Спарта орієнтується на суворе збереження традицій та дисципліну, Афіни схильні до уз­годження традицій із мінливим сьогоденням. На початку V століття […]

Сучасні методи навчання дорослої аудиторії →  Вересень 16, 2013

Навчання дорослої аудиторії – дуже важлива проблема сьогодення, що вимагає обліку великого спектру особливостей. В даний час неможливо заперечувати важливість широкого розповсюдження і поліпшення методів навчання дорослої аудиторії. Розробка ефективних способів, засобів і методів навчання вимагає врахування специфіки навчання дорослих, бо без чіткого визначення специфічних факторів, що впливають на ефективність використання методичних засобів навчання, неможливо […]

Факти з життя Анакреонта →  Вересень 16, 2013

Мандрівник з веселим серцем. Майбутній поет народився у місті Теоса, розташованому в Малій Азії. Після захоплення малоазійських міст персами Анакреонт переселяється до фракійського міста Абдери. З Абдер починає подорожувати, але, на відміну від Архілоха — шукача пригод. Анакреонт прагне спокою та безтурботності. Саме тому поет зупиняється в містах, де владу захопили так звані тирани — […]

Значення науково-дослідних завдань у підготовці педагогів →  Вересень 15, 2013

Серед важливих навчальних компонентів, які входять до системи професійної підготовки студентів, важливе місце займає методична підготовка і питання про одиницю пізнавальної діяльності студентів у системі цієї підготовки. Підставою для цілі і освіти служать вимоги суспільства до фахівця – соціальне замовлення. З точки зору соціального замовлення сучасне навчання має дати міцні знання про мову і домогтися […]

Особливості поезії Сапфо →  Вересень 15, 2013

Життя, оповите серпанком легенди. Поетеса Сапфо народилася на острові Лесбос наприкінці VII століття до н.д. Лесбос Переживав проблеми, властиві всій тодішній Елладі, політичної нестабільності додавалася й певна культурна своєрідність, а саме — інше ставлення до жінки. В усій Греції жінки опинилися поза суспільним життям, замкненими у жіночій частині будинку, а в тогочасному Лесбосі та в […]