Тіртей: біографічна довідка →  Вересень 15, 2013

Тіртей зі Спарти — постать легендарна. Саме у долі Тіртея, його творах найкраще видно особливість античної поезії, відмінність у сприйнятті поетичного твору давніми греками та нами. Легенда переповідає, що спартанці, перед тим як стати наймогутнішим племенем півострова Пелопоннес, зіштовхну, лися із запеклим опором інших греків, які оселилися там раніше. У найскладніший момент боротьби вони, відчуваючи, […]

Підходи до організації групового вивчення мов →  Вересень 14, 2013

Сучасна методологія викладання іноземної мови показує, що важливим прийомом підвищення інтенсивності навчання є організація роботи студентів у підгрупах. Знання мови – це насамперед вміння спілкуватися. Саме тому вивчення іноземної мови часто розглядають, як навчання спілкуванню. Якщо студенти не вчаться вести бесіду і не мають можливості в достатній мірі тренувати навички усного мовлення, то в кінці […]

Архілох: біографічна довідка →  Вересень 14, 2013

Архілох — уособлення «нової людини» в Греції. Поет наро­дився на одному з егейських островів — Паросі, що знаходив­ся на перехресті шляхів до Азії та Північного Причорномор’я. Майбутній автор ямбів був сином аристократа й рабині, за що його зневажатимуть знатні люди. На все життя поет затамує в серці образу на ставлення до людини не через її […]

Аналіз напрямків розвитку вітчизняного зеленого туризму →  Вересень 12, 2013

Останнім часом в туристичній діяльності бізнесі спостерігається серйозне збільшення вартості турів по всіх напрямках без винятку. Наслідком цього стало небачене падіння попиту на туристичні послуги. Очевидно, що вітчизняні туристи будуть більш економні, і багато з них віддадуть перевагу саме внутрішньому туризму. У сформованій ситуації, підприємствам туристської і готельної індустрії з одного боку, та органам державного […]

Характеристика дидактичних принципів навчання →  Вересень 8, 2013

У практиці навчання дидактичні підходи вони знаходять застосування у вигляді правил, методів і форм організації та проведенні навчальної роботи для підготовки фахівців: Принцип науковості. Всім повідомляють, що навчальні відомості повинні перебувати в повній відповідності з передовою сучасною наукою. Однак завжди потрібно пам’ятати, що ступінь науковості – фактор змінний. Навчальний процес вищої школи динамічний і тому […]

Характеристика особливостей давньогрецької лірики →  Вересень 8, 2013

«Часи змінюються, і ми змінюємося разом з ними». Ці сло­ва римлянина Овідія цілком співзвучні розповіді про виник­нення лірики в Давній Греції. Людина починає шукати літера­турної форми, що була б у змозі відобразити зміни в житті суспільства. З одного боку, за допомогою нових форм вона пра­гне відновити порушену сталість світу; з іншого — відчуває по­требу залишити […]

Підходи до розвитку регіонального туризму →  Вересень 5, 2013

Світова фінансова криза торкнулася населення всіх країн світу, що, безумовно, позначилося на багатьох сферах, в тому числі і на сфері відпочинку та рекреації. Велика частина населення, що має достатні ресурси для поїздок за кордон сьогодні завзято перебирає каталоги національних туроператорських компаній з надією підшукати відповідне для їх статусу місце відпочинку. Всі туроператори щороку навесні-влітку стикаються […]

Поеми Іліада та Одіссея →  Вересень 5, 2013

«Іліада» та «Одіссея» — енциклопедія стародавнього світу в найдавніший період. Невипадково філософ Платон назвав Гомера «вчителем усієї Греції». Здобутком епічних поем було те, що Гомерові вдалося показати найхарактерніше для греків як народу. Спостереження поета були настільки глибо­кими, а майстерність викладу такою досконалою, що вже давні греки впізнавали в усіх персонажах якісь свої риси — як […]

Гомер – легендарне ім’я →  Вересень 4, 2013

Жоден митець не зазнав у давньому світі такої слави, як Гомер. Однак, попри всю славу, постать жодного античного автора не викликала стільки запальних суперечок. Вже за доби античності існування Гомера було напівлегендарним. Повідомлення про життя цього співця були надто суперечливи­ми. За право називатися батьківщи­ною Гомера змагалися сім міст, найбільше Хіос, оскільки в ньому проживав рід […]

Кліматичні умови як фактор забезпечення рекреації →  Вересень 4, 2013

Кліматичні умови є одним з основоположних чинників сприяють або лімітують освоєння території в рекреаційних цілях (виняток становлять екстремальні види туризму). Останнім часом відзначається все більший інтерес до туризму в регіонах з природними та культурно-історичними передумовами. В нашій країні такий інтерес в першу чергу пов’язаний зі специфічністю і різноманітністю ландшафтних умов. Створюється можливість для розвитку різних […]