Архів місяця »Листопад, 2013«

Погляди на сучасну суть педагогічного виховання →  27 Листопада, 2013

Виховання — цілеспрямований і організований процес формування особистості людини. В широкому розумінні воно включає всю сукупність впливів, весь процес підготовки її до активної участі в суспільному, виробничому, культурному житті. В цьому розумінні виховання охоплює не тільки виховні заходи школи, дитячих, молодіжних організацій, сім’ї, громадськості, а й вплив всього укладу життя суспільства, його ідеології, культури, мистецтва […]

Життя молоді у час інформатизації суспільства →  27 Листопада, 2013

У стрімкому XXI столітті особливу роль грають інновації. Важко собі уявити, як раніше люди обходилися без інноваційних технології. Інформатизація ввійшла в життя багатьох людей, вона значно покращила їхнє життя. Інформатизація – це спосіб організації життя сучасного соціуму. Вона вимагає спеціально вивіреної політики в цьому напрямку. Завдяки інформатизації люди отримали можливість полегшити трудову діяльність, тим самим […]

Використання технологій паблік рілейшнз у сфері освіти →  27 Листопада, 2013

На сучасному етапі розвитку суспільства, зв’язки з громадськістю вже не є якимось набором технологій або абстрактним поняттям, а відносяться до функцій управління. Одним з найбільш ємних визначень є таке визначення: паблік рілейшенз – це управлінська функція, яка покликана встановлювати і підтримувати взаємовигідні відносини між організацією та громадськістю, від якої залежить її успіх або, навпаки, невдача. […]

Тенденції розвитку педагогіки як науки про виховання →  27 Листопада, 2013

Педагогіка — наука про виховання, освіту і навчання підростаючих поколінь, що здійснюються відповідно до мети і завдань, які зумовлені конкретно-історичними умовами суспільного життя людей. Виховання, освіта, навчання становлять предмет педагогіки. Як основні педагогічні категорії вони діалектично зв’язані між собою і спрямовані на формування особистості людини, підготовку її до життя. Педагогічна наука має своїм завданням встановити […]