Мотиваційні аспекти кар’єрного розвитку сучасних менеджерів →  13 Листопада, 2013

Кар’єра працівника здійснюється тією мірою, якою це необхідно для розвитку фізичного капіталу: у кожний момент структура виробництва й структура зайнятості повинні відповідати потребам ринку в товарах та послугах. За всього різноманіття видів діяльності працездатних індивідів та організацій, які існують у сучасному суспільстві, конкретний працівник у процесі своєї життєдіяльності послідовно проходить однакові етапи, що сприяють підвищенню […]

Прийняття управлінських рішень для розвитку сфери туризму →  11 Листопада, 2013

Реалізація функцій управління (планування, організація, мотивація, контроль) на практиці виконується шляхом розробки управлінського рішення, що становить основний зміст діяльності менеджера будь-якого рівня під час формування цілей та шляхів їх досягнення. Прийняття ефективних управлінських рішень на туристичному підприємстві з урахуванням особливостей і специфіки його діяльності рекомендується виконувати згідно з концептуальною моделлю прийняття управлінських рішень в комунікаційному […]

Правова спадщина як фундамент для розвитку вітчизняного права →  11 Листопада, 2013

Нова епоха, яка іменується постмодерном, змушує вдивитися в ситуацію нестабільності правової сфери людського буття, розбірливо ставитися до сформованої правової спадщини. Оцінки західної традиції права, яка переживає ґрунтовну кризу, явилися додатковим стимулом подолання європоцентристського підходу до права, його основних ідей, принципів, цінностей і норм. Знакова ідея західної традиції права — ідея прав людини на якийсь час […]

Можливості розвитку вітчизняних осередків екотуризму →  11 Листопада, 2013

В нашій країні є велика потреба розвитку нових туристичних напрямків. Одними із таких напрямків може стати екологічний туризм. Наша країна багата на природні ресурси, але на даному етапі немає сформованого образу хоча б однієї туристичної території. Враження про регіон в основному створюється за рахунок просування його адміністративного центру як культурної столиці. Сьогодні екологічний потенціал краю […]

Особливості постановки проблеми правової реальності →  11 Листопада, 2013

Трансформація методології сучасного вітчизняного правознавства спонукає по-іншому розв’язувати, здавалося б, давно вже вирішені проблеми. Нові методологічні підходи дозволяють розглядати право як найважливіший елемент людського буття, що має власну основу існування та розвитку. Йдеться, зокрема, про проблему правової реальності. Проблеми правової реальності розглянуті в працях О. О. Бандури, Є. В. Бур-лая, О. Л. Копиленка, А. М. […]

Формування конкурентних переваг вітчизняного туристичного комплексу →  9 Листопада, 2013

Стан рекреаційно-туристичної галузі залежить від багатьох факторів у регіоні діючих на її розвиток, а сам регіон розглядається як господарюючий суб’єкт, що конкурує з іншими. Основою конкурентних переваг є природний рекреаційний потенціал, а система його реалізації має спрямованість на ефективність. Стан системи являє собою переваги або недоліки в реалізації потенціалу. Дві ці характеристики є складовими конкурентоспроможності […]

Художня творчість епохи Відродження →  9 Листопада, 2013

«Дама з горностаєм» Леонардо да Вінчі відтворює зовнішність молодої італійки Чечілії Галлерані. Ніжні й тремтливі почуття Леонардо до Чечілії втілено в погляді, вигині шиї, півоберті голови юної красуні. Вся її постать випромінює душевну чистоту й надію на щастя в житті. Тонкі напружені пальці пестять шовковистого звірка — горностая. Горностай здавна вважався символом цнотливості. Цей образ […]

Труднощі розвитку вітчизняної системи дистанційного навчання →  9 Листопада, 2013

В епоху високих технологій всі сторони життя суспільства випробують значних змін. Не є винятком і процес навчання, в який активно впроваджуються альтернативні форми освітніх систем, нові методики багатоваріантних освітніх технологій та інноваційні стратегії освітнього процесу. Останнім часом модними стають такі нові форми взаємодії з учнями, як : е-learning, вебінар, дистанційне навчання (заочне; відкрите; телеосвіта; віртуальні […]

Короткий опис ознак класичного італійського сонета →  9 Листопада, 2013

Сонет виник напередодні епохи Відродження в Італії у той час, коли очевидною стала криза середньовічної ідеології. Нова доба віддала перевагу новій поетичній формі. Перші зразки такого вірша належали перу сицилійського поета і королівського нотаріуса Джакомо да Лентіні. Уже в них започаткувалися і традиційна структурна форма цього жанру, і його філософія: глибока віра в досягнення гармонії […]

Стилістична характеристика “Книги пісень” (“Канцоньєре”) →  5 Листопада, 2013

Славетний набуток поета. Світову славу Франческо Петрарці принесла збірка «Книга пісень» («Канцоньєре»), яка стала своєрідним ліричним щоденником поета. Припускають, що він розпочав роботу в 1327 році, першу редакцію завершив у 1356—58 роках, а останню — в 1373, за рік до смерті. Назва «Канцоньєре» не зовсім відповідала змісту збірника, оскільки канцон у ній було лише 29. […]