Архів місяця »Грудень, 2013«

Характеристика основних принципів управління школою →  26 Грудня, 2013

Успішне керівництво шкільною справою передбачає чітке планування всієї системи заходів, зв’язаних з організацією загального навчання і забезпеченням навчально-виховного процесу. Принцип плановості – основний принцип. Тільки на основі наукового планування, що спирається на об’єктивні закони, врахування реальної дійсності, наявних можливостей і резервів, можливе дійове керівництво будь-якою галуззю економіки і культури. Впровадження планового начала в усі ланки […]

Сучасний стан розвитку системи збуту сільськогосподарської продукції →  26 Грудня, 2013

У ринок сільськогосподарської продукції в нашій країні є одним з найбільших і становить основу продовольчої безпеки. Однак, є протиріччя в інтересах сільськогосподарських і переробних підприємств. Перші зацікавлені у збільшенні обсягів виробництва і скорочення витрат, другі – у виробництві продукції і посилення монополізму. В наш час сільськогосподарські та переробні підприємства самостійно обирають канали реалізації продукції. Найдешевшим […]

Визначення предмету наукового школознавства →  26 Грудня, 2013

Школознавство розглядає питання організації управління шкільною справою. Як і будь-яка інша галузь державного і господарського будівництва чи культури, шкільна справа вимагає наукових методів організації і управління. В Величезні досягнення народу в усіх галузях економіки і культури є результатом неухильного удосконалення системи організації і планування, методів керівництва. Нові завдання, що стоять перед школою вимагають докорінного поліпшення, […]

Головні таємниці ароматного кавового напою →  26 Грудня, 2013

Кава це досить старий напій, який добре відомий багатьом народам та широко популярний в більшості країн світу. Про цей напій досить багато ведеться дискусій, чи є він шкідливим, чи корисним. Взагалі, перш за все, слід сказати, що він є унікальним та не схожим ні на що інше. А взагалі, якщо нею не зловживати, та пити […]