Короткий опис суті процесу навчання →  Грудень 26, 2013

Навчання як процес, що має на меті озброїти учнів науковими знаннями, практичними навичками і вміннями, становить важливий компонент формування особистості. Навчання включає діяльність учителя – організатора і ке­рівника навчально-виховного процесу і діяльність учнів, які свідомо й активно опановують знання, навички, вміння. Діяльність учителя полягає у повідомленні, доведенні до свідомості учнів системи наукових знань, керівництві психологічною […]

Розвиток економічного потенціалу країни за допомогою інновацій →  Грудень 25, 2013

Друга половина XX ст. ознаменувала собою якісно новий етап у господарській та науковій сфері в результаті впливу науково-технічної революції 50-70 рр.. XX століття, або, як її ще називають, революції технологій. Активно почалися процеси переоснащення виробничої бази та мінімізація витрат ресурсів та енергії. На цій науковій базі почали створюватися нові підгалузі промисловості, що характеризуються наукоємністю і […]

Психологічні компоненти успішного засвоєння знань →  Грудень 25, 2013

Ефективність засвоєння знань залежить від ряду психологічних компонентів пізнавальної діяльності учня — мотивів, інтересу, уваги, пам’яті, вольових та емоціональних процесів, які в тій чи іншій мірі спонукають учнів до навчальної праці. Засвоєння знань насамперед залежить від зовнішніх і внутрішніх стимулів, які спрямовують діяльність учня. Стимули, що застосовуються в процесі навчання, стають важливим дійовим фактором активізації навчальної […]

Практична необхідність огляду медичних розробок у ЗМІ →  Грудень 25, 2013

Споконвіку людству була відома така стара наука як медицина. Хоча ще в часи до нашої ери вона носила дещо інакшу назву, і не була представлена в такому ж вигляді, як ми звикли до неї сьогодні. Але її існування було обумовлено необхідністю лікувати людей, полегшувати їх страждання. Тоді не існувало таких лікарських препаратів як сьогодні, тоді […]

Зміст вищої освіти у сучасних школах →  Грудень 25, 2013

Зміст загальної освіти в середній школі характеризується вимогами дальшого поглиблення знань учнів з різних галузей науки, ознайомлення їх з досягненнями вітчизняної і зарубіжної науки і культури, сприяє формуванню в учнів системи наукових поглядів на найважливіші явища природи і суспільства. Зміст освіти спрямований на те, щоб озброїти учнів основами наукових, технічних знань, забезпечити підготовку молодого покоління […]

Погляд психологів на розвиток системи іміджу →  Грудень 24, 2013

Наукові дослідження дозволяють не тільки розширити і поглибити знання про соціально-психологічних питаннях іміджу і використовувати їх в практичній діяльності, а й створити принципово нову соціально-сихологічну теорію управління через механізм іміджу. Розгляд іміджу як механізму психологічного управління в сучасній науці практично не представлено, що дозволяє в ході дослідження отримати несподівані дані, які збагачують соціальну психологію. В […]

Емоційні особливості підвищення психологічної стійкості →  Грудень 24, 2013

Внутрішні ресурси також різноманітні, вони охоплюють всі рівні структури особистості. На особистісному рівні відносин стійкість підтримується прийняттям себе і навколишнього світу. На когнітивному рівні – адекватністю оцінки подій і розумінням сенсу життя. У сфері поведінки – життєвою активністю, ефективної вольовою регуляцією, здатністю подолання труднощів. У комунікативній сфері – відкритістю спілкування, задоволеністю займаним соціальним статусом. Важлива […]

Навчальні плани і програми загальноосвітньої школи →  Грудень 24, 2013

Навчальний план школи – це державний документ, в якому визначено систему предметів для даного типу навчального закладу, вказано порядок і послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на це. Навчальний план визначає також структуру навчального року, тижневе навантаження учнів навчальною роботою. Навчальні плани школи відповідають завданням національного виховання, формування всебічно розвиненої особистості учня. Вони забезпечують […]

Сучасний елемент охорони чистоти оселі →  Грудень 24, 2013

Ваше здоров’я залежить від дуже багатьох чинників. Одним з таких вагомих чинників може бути ваше середовище, тобто ваше оточення. З одного боку ваше оточення – це та географічна місцевість, на території якої ви проживаєте, і водна постійно на вас впливає. Справа в тім, що залежно від екологічного стану, такий вплив може бути сприятливим, або ж […]

Міжпредметні зв’язки дидактики і кібернетики →  Грудень 24, 2013

Одною з найважливіших проблем дидактики є розкриття і практичне застосування в процесі навчання законів керування психічною діяльністю учнів. Правильне, наукове керування навчальним процесом, що забезпечує високу ефективність навчання, передбачає розробку раціональних способів передачі знань учням, активне і свідоме сприймання і засвоєння ними навчального матеріалу, опанування вмінь і навичок, застосування знань на практиці. Важливу роль у […]