Пелетні котли як спосіб забезпечення енергоефективності житла →  Грудень 21, 2013

Пелетні котли викликали сьогодні шалений ажіотаж. Адже вони надзвичайно вигідні, а головне, що вони екологічно безпечні для всієї вашої великої родини. Перш за все варто розпаяти розмову про те, що ж таке пелети. Пелети – це сплюснуті гранули, вміст яких складає деревина. Їх виготовляють з відходів від дерева, а популярними вони стали й через те, […]

Індивідуальні відмінності учнів →  Грудень 21, 2013

У межах кожного віку діти відрізняються одне одного своїми індивідуальними особливостями, які проявляються в психічних якостях особистості. Індивідуальні відмінності дітей зумовлюються насамперед особливістю нервової системи – силою процесів збудження і гальмування, їх врівноваженістю і рухливістю. І. П. Павлов розробив учення про типи вищої нервової діяльності. В основу визначення типу нервової діяльності покладено три функціональні властивості: […]

Інформаційні технології та комп’ютери в процесі навчання →  Грудень 20, 2013

Процес навчання це дуже складний та багаторівневий процес, в основі якого лежить плідна взаємодія вчителя та учня. При чому, а в навчальному процесі ніколи не можна відхиляти та нехтувати необхідністю в багатьох ситуація використання індивідуального підходу. Сьогодні ж з погляду на розвиток інформаційних технологій, можна сказати. Що вони в цілому позитивно впливають на процес сприйняття […]

Психічний розвиток учнів юнацького віку →  Грудень 20, 2013

Формування особистості учнів юнацького віку відбувається під впливам тих нових відносин, які характеризують їх навчально-трудову і громадську діяльність, їх становище в суспільстві. У цьому віці молодь активно включається в продуктивну працю, яка в поєднанні з основами наук і техніки стає важливим фактором формування особистості. Значна частина юнаків і дівчат одержують спеціальну освіту в школах професійного […]

Перелік стратегічних напрямків модернізації регіонів держави →  Грудень 20, 2013

Процеси глобалізації загострюють необхідність формування стратегії розвитку регіону. Такий шлях розвитку повинен забезпечувати якісну зміну структури виробництва і, відповідно, експорту в напрямку росту частини технологічних і конкурентоспроможних продуктів; інноваційний розвиток промисловості регіону для забезпечення його конкурентоспроможності; максимально ефективне і комплексне використання всіх наявних ресурсів і потенціалів регіону з урахуванням екологічних та соціальних обмежень. В Україні […]

Особливості психічного розвитку підлітків →  Грудень 20, 2013

Характерною особливістю підліткового віку є зростання свідомості. Якісні зміни в пізнавальній діяльності підлітка виявляються у формуванні ширших уявлень і понять, в умінні глибше аналізувати й узагальнювати явища, факти дійсності, застосовувати набуті знання на практиці. У цьому віці формуються погляди і переконання, підвищується рівень самокритичності, виникає прагнення до самовиховання. Розширення кола знань, умінь і трудових навичок […]

Аналіз позитивних та негативних факторів розвитку машинобудівного комплексу →  Грудень 20, 2013

Основу вітчизняного машинобудування утворюють історично сформовані науково-виробничі об’єднання, що включають конструкторські бюро, дослідні та серійні заводи з виробництва машин, обладнання та інструментів. Машинобудування традиційно визначає конкурентоспроможність країни на світовому та вітчизняному ринках. Країна, володіючи потенціалом високотехнологічного розвитку, для провідних країн залишається лише постачальником сировини і продукції першого переділу. Оцінити потенціал стратегічного розвитку галузі можливе шляхом […]

Деякі анатомо-фізіологічні особливості учнів юнацького віку →  Грудень 20, 2013

Учні 15-17 років, юнаки і дівчата, які навчаються в школі, належать до старшого шкільного віку. Вчені кажуть, що у цьому віці завершується фізичне визрівання організму, тому юнаки і дівчата досягають статевої зрілості. За своїм фізичним розвитком учні старшого віку близькі до рівня дорослої людини. Темп росту організму в довжину на цей час уповільнюється, зате збільшується […]

Новітні складові успішної маркетингової кампанії організації →  Грудень 18, 2013

Сучасні ринкові відносини виробляють величезний вплив на розвиток маркетингової діяльності підприємств промислових галузей. У теж час правильне її розвиток може здійснити лише чітко сформульована, ясна мета досягається отриманими результатами при постійній роботі над поліпшенням якості продукту, нескінченними оновленнями внутрішнього складу продукції і зовнішніх її атрибутів. Отже, нові напрямки маркетингової діяльності повинні продавати товар, прагнучи максимально […]

Деякі анатомо-фізіологічні особливості учнів середнього шкільного віку →  Грудень 18, 2013

Підлітковий вік охоплює період від 11-12 до 14-15 років і становить середню вікову групу учнів та перехідний період від дитинства до юності, він зв’язаний з важливими і різкими змінами у фізичному і психічному розвитку організму, з формуванням нових особливостей, які утворюють складне і суперечливе психологічне обличчя підлітка. У фізичному розвиткові підлітків спостерігається збільшення зросту, ваги, […]