Методологія розробки сучасної моделі розвитку туристичного сектору →  1 Грудня, 2013

В сучасних обставинах туризм перетворився на дуже складну, систему, яка динамічно розвивається, тому підвищення ефективності туристичного бізнесу може бути забезпечене лише за умови системного підходу до вирішення даної проблеми. Туризм є такою сферою національної економіки, яка потребує формування цілісної системи управління її розвитком. Однією з найбільш актуальних завдань у цьому напрямку є розробка моделі управління […]

Всебічний розвиток як основна мета виховання →  1 Грудня, 2013

Всебічний розвиток людини, що становить основну мету виховання, включає в себе розумове, трудове, фізичне, моральне та естетичне виховання в їх нерозривному зв’язку, взаємозалежності і взаємозумовленості. Розумове виховання – найважливіша складова частина виховання, Здійснюване в процесі різносторонньої діяльності, на основі тісного зв’язку навчання з життям, з продуктивною працею, розумове виховання сприяє розвитку інтелектуальних сил і пізнавальних […]

Способи розробки програм розвитку спортивного туризму →  1 Грудня, 2013

Україна шукає форми прилучення до світової економічної, соціально-культурної та політичної інтеграції. Значущою щаблем на цьому шляху є розвиток сучасних видів туризму. Управління процесом розвитку сфери туризму передбачає управління цілим комплексом різноманітних підприємств, що відрізняються виробленої продукцією ( послугами), видом виробництва, штатом персоналу, використовуваними технологіями, фінансовими ресурсами, формами власності. Об’єднує їх спільна мета – створити соціальні, […]

Обмеженість мети виховання в класовому суспільстві →  1 Грудня, 2013

Виховання як соціальне явище, як певний вид людської діяльності має свідомий, цілеспрямований характер, воно зумовлено певною метою. Мета виховання, його зміст і напрям визначаються не суб’єктивними бажаннями людей, а об’єктивними законами суспільного розвитку, умовами матеріального життя суспільства і змінюються в процесі історичного розвитку. З виникненням у суспільстві класів мета і завдання виховання визначаються характером класової […]

Перспективи залучення інвестицій у вітчизняну туристичну сферу →  1 Грудня, 2013

Головним пріоритетним напрямом соціально-економічного розвитку вітчизняних туристичних регіонів є інноваційних розвиток курортної, рекреаційної та санаторної галузей. Беручи до уваги сприятливі геополітичні положення регіонів, унікальні природно-кліматичним умови, історико-культурну та національно-етнографічні ресурси, можна сказати, що у нашої країни є все, щоб забезпечити умови для розвитку цих галузей економіки, а також досить швидко сформувати стійкий ринок товарів і […]

Складові сучасної системи педагогічних наук →  1 Грудня, 2013

У своєму історичному розвитку педагогіка, збагачена досвідом практики, розчленовувалася на окремі галузі наукових знань. В результаті такої диференціації створилася система педагогічних наук. Будь-яка система наук, у тому числі й педагогічних, відображає ті внутрішні зв’язки, які складаються між окремими, спорідненими науками в ході їх розвитку. Система педагогічних наук включає: 1. Загальну педагогіку, що вивчає основні теоретичні […]

Еволюція поняття свободи в людському суспільстві →  1 Грудня, 2013

Для того щоб найбільш точно зрозуміти феномен свободи, варто розглянути історію цього поняття, думки вчених – соціологів, а також думки простих людей про те, що ж таке свобода. Кожна людина по-своєму розуміє це слово. Для когось свобода – це брати, все, що хочеш, для когось – ходити, куди хочеш, для інших – не обмежувати себе […]

Короткий опис зв’язків педагогіки з сучасними науками →  1 Грудня, 2013

Педагогіка як соціальна наука тісно зв’язана з іншими спорідненими науками. Відомо, що всяка наука має своїм завданням пізнати, розкрити закони відповідних форм руху, явищ. А найповніше пізнати будь-яке явище предмет можна тільки через встановлення зв’язків, у процесі переходу одної форми руху в іншу. Педагогіка як наука, що розкриває закономірності виховання, освіти і навчання, тісно зв’язана […]