Архів місяця »Січень, 2014«

Важливість підвищення Інтернет компетенції спеціалістів →  20 Січня, 2014

Система вищої освіти покликана готувати фахівців, орієнтуючись на умови сучасного професійного середовища. На відміну від попередніх періодів розвитку економіки нашої країни, що характеризуються високою спеціалізацією професійної сфери, сучасний фахівець функціонування як усередині своєї професії, так і у взаємодії із зовнішнім середовищем. Передумовою виникнення і можливістю існування мультифункціональності в професійному середовищі є розвиток інформаційних технологій. Однією […]

Суть впровадження програмованого навчання →  20 Січня, 2014

Програмоване навчання ґрунтується на поділі процесу засвоєння учнями навчального матеріалу на елементарні відрізки і чіткому визначенні як змісту самого навчального матеріалу, так і змісту навчальної діяльності учнів на кожному з цих відрізків. Програмування процесу навчання передбачає виявлення логічної структури і центральних понять навчального матеріалу. На цій основі весь навчальний матеріал групують навколо цих центральних понять. […]

Психологічні основи процесу естетичного сприймання →  19 Січня, 2014

Естетичне сприймання дійсності, розуміння пре красного в житті і мистецтві, прагнення до його творення зв’язане з різними сферами психічної діяльності. Естетичне ставлення до казки чи малюнка так само, як і до музичного твору, виникає в дитини поступово. Уміння сприймати естетичні якості предметів і явищ, творів мистецтва розвивається в дітей під впливом виховання. Завдяки розвитку пізнавальних […]

Естетичне виховання в процесі шкільного навчання →  19 Січня, 2014

Естетичне виховання, як і інші складові елементи сучасного виховання, здійснюється насамперед у процесі навчання. Між естетичним вихованням і вивченням основ наук існує тісний зв’язок. Кожний навчальний предмет не тільки користується засобами мистецтва для активізації розумової діяльності учнів, глибшого, повнішого засвоєння ними знань, а й сам сприяє естетичному вихованню учнів, виробленню в них певних естетичних понять, […]