Інноваційний розвиток підприємств сфери послуг →  16 Січня, 2014

Сучасна економіка характеризується посиленням і розвитком конкуренції у сфері послуг. У цих умовах ключовим фактором досягнення конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва даного сектора народногосподарського комплексу країни є активне впровадження різного роду інновацій, а саме: нових видів послуг, технологій їх надання, форм і методів обслуговування споживачів і т.д. Важливість такого рішення обумовлена не тільки забезпеченням позиціонування послуг за […]

Психологічні основи розумового виховання →  16 Січня, 2014

Розумове виховання, що здійснюється в процесі навчання і праці, відбувається як складний психологічний процес, зв’язаний з формуванням понять, розвитком мислительних операцій, виробленням системи суджень, переконань, світогляду. Розумова психічна діяльність відбувається як аналітико-синтетична діяльність кори головного мозку, на основі утворення різносторонніх асоціативних зв’язків. Утворені асоціативні зв’язки, що перетворюються у все більш узагальнюючі системи, становлять основу інтелектуального […]

Потреба в розвитку Інтернет інструментів для бізнесу →  16 Січня, 2014

У сучасному світі широко використовуються інформаційно-управлінські архітектури та набори комп’ютерних засобів, які частково автоматизують роботу великих компаній та маленьких організацій. Одним із критеріїв ефективності таких архітектур, є оцінка бізнес процесів, так як саме вони показують, як на підприємстві організовано виконання основних робіт. Існує необхідність в доступних інструментах, призначених для моделювання бізнес-процесів. Вітчизняні підприємці активно працюють […]

Розумове виховання і процес формування особистості →  16 Січня, 2014

Розумове виховання становить важливу складову частину теорії і методики виховання. Воно відіграє основоположну роль у формуванні духовного обличчя підростаючого покоління. Вирішальне значення для розумового виховання мають об’єктивні фактори – вплив суспільної свідомості і суспільної практики. У нерозривній єдності з об’єктивними факторами діють суб’єктивні фактори, що становлять організований вплив на особистість освіти, навчання і виховання. Об’єктивні […]

Основні принципи перевірки і оцінки знань учнів →  15 Січня, 2014

Перевірка і оцінка знань, умінь та навичок учнів у школі – не самоціль. Вона становить складову, органічну частину всього навчально-виховного процесу і повинна відповідати навчально-виховним завданням школи. Правильно, всебічно виявити знання і навички учнів учитель може лише в процесі їх навчальної і практичної діяльності. Саме це вказує на органічний зв’язок перевірки і оцінки знань учнів […]

Перевірка і оцінка знань учнів – важливий компонент процесу навчання →  15 Січня, 2014

Перевірка і оцінка знань, умінь та навичок учнів є невід’ємною складовою частиною навчально-виховного процесу. Без систематичної перевірки і контролю засвоєння учнями знань, умінь і навичок не можна правильно організувати навчальний процес, забезпечити його ефективність. Як складові компоненти процесу навчання перевірка і оцінка знань мають на меті не тільки забезпечити контроль за роботою учнів, а й […]

Лінгвістична підготовка студентів технічних спеціальностей →  15 Січня, 2014

Високий темп розвитку науки і техніки в даний час створює необхідність у міжнародному діалозі фахівців, насиченому, як правило, спеціальною термінологією. В умовах сучасної інтеграції фахівцям немовних спеціальностей необхідно володіти не тільки своєю професійною кваліфікацією, а й сприймати нову інформацію і вміти обмінюватися нею із зарубіжними колегами. А це стає можливим при володінні іноземними мовами. Але […]

Поточна перевірка і оцінка знань та навичок учнів →  15 Січня, 2014

Поточна перевірка і оцінка знань, умінь та навичок є одночасно і засобом контролю, і засобом підвищення ефективності навчального процесу. Цим способом учитель оперативно контролює роботу кожного учня, з’ясовує систематичність і якість виконання ним навчальних завдань, ступінь засвоєння і розуміння матеріалу. Поряд з цим поточна перевірка знань сприяє глибшому засвоєнню і закріпленню дидактичного матеріалу, виробленню практичних […]

Особливості сучасних методів викладання іноземних мов →  15 Січня, 2014

З метою оптимізації процесу навчання студентів читання професійних текстів необхідно проводити дослідження на виявлення особливостей текстів даної тематики, їх типологізацію. Стиль викладу характеризується логічністю побудови, великою кількістю термінології, аргументованістю і послідовністю висловлювання. Тексти-описи характеризуються вживанням певних часових форм. Тексти-міркування – логічною послідовністю. Дослідження та опис системи і норм того різновиду іноземної мови, до якої належать […]

Інформаційні технології в підготовці інженерів підприємств →  15 Січня, 2014

До теперішнього часу в предметній області технічного устаткування накопичено безліч інформації про конструкції агрегатів, машин, пристроїв; методиках проектування і розрахунку; режимах експлуатації; методах і технологічних прийомах технічного обслуговування, ремонту, монтажу. Постійно до вітчизняного досвіду додаються нові відомості від зарубіжних фахівців. Це вимагає систематизації інформації при навчанні молодих фахівців, вироблення у них професійних знань і навичок, […]