Характеристика методик організації колективу учнів →  14 Січня, 2014

Ознаками колективу є його ідейна єдність, цілеспрямованість, спільність мети і дій, усвідомлення кожним членом колективу його загальних завдань як своїх особистих. А це досягається тільки в процесі різносторонньої цілеспрямованої колективної діяльності. Тому колектив учнів, як суспільно спрямоване об’єднання, зв’язане ідейно і організаційно, може існувати і розвиватись лише на основі різносторонньої суспільно корисної діяльності. У процесі […]

Формування сучасного учнівського колективу →  14 Січня, 2014

Проблема формування і розвитку колективу учнів – одна з центральних проблем сучасної педагогіки. Учнівський колектив розглядається педагогікою і як мета, і як фактор виховання. Демократія є одним з основних принципів життя і моралі суспільства. Демократичний суспільний лад породжує суспільні відносини між людьми, створює базу для об’єднання їх в дружний, згуртований колектив. Демократія як принцип сучасної […]

Способи забезпечення реконструкції житлового фонду →  7 Січня, 2014

Проблема технічного оновлення об’єктів житлового господарства, їх реконструкції та підвищення експлуатаційних характеристик до рівня сучасних стандартів є актуальною для більшості держав пострадянського простору. Але постійне недофінансування запланованих заходів з утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції, та модернізації призвело до запущеного стану житла. З цієї причини провалена державна програма реконструкції будинків забудови перших масових серій, […]

Роль директора школи в керівництві навчально-виховною роботою →  7 Січня, 2014

Повсякденне педагогічне керівництво школою здійснюють директор школи і його заступник по навчальній частині, тобто завуч. Директор школи відповідає за всю навчально-виховну і господарську діяльність школи. Своєю роботою він забезпечує практичну реалізацію рішень міністерства освіти і науки про школу, правильну розстановку і використання педагогічних кадрів, необхідні матеріальні умови для роботи школи, комплектує школу учнями і відповідає […]