Оцінка переваг роботи предметних гуртків →  11 Лютого, 2014

Дублюючи програми загальноосвітніх дисциплін, предметні гуртки – літературні, історичні, математичні, географічні і т. д.- є важливим засобом розширення і поглиблення знань, умінь і навичок учнів з різних галузей науки і техніки, виробництва, літератури і мистецтва. Заняття в предметних гуртках сприяє всебічному розвитку учнів, піднесенню їх загальнокультурного рівня, прищеплює навички самостійної творчої праці, дає основи дослідницької […]

Завдання і основний зміст освіти в сучасній школі →  4 Лютого, 2014

Зміст освіти в старших класах, де учні вивчають систематичні курси основ загальноосвітніх предметів органічно зв’язаний із змістом освіти в початкових класах та є природним його продовженням. На основі систематичного й більш поглибленого вивчення явищ природи і суспільного життя у школі підвищується рівень всієї роботи по формуванню в учнів світогляду, розвитку у них пізнавальних здібностей, виробленню […]

Режим і правила внутрішнього розпорядку в школі →  4 Лютого, 2014

Щоб організація навчання учнів, їх позакласної, позашкільної роботи була педагогічно правильною, потрібен певний режим, чіткий внутрішній розпорядок. Шкільний режим будується на науковій основі і має відповідати навчально-виховним завданням школи, рівню розвитку і віковим особливостям учнів, сприяти їх успішному навчанню і праці, формуванню фізичних і духовних здібностей. Основні положення, що стосуються організації роботи школи, її внутрішнього […]

Важливість виховання лідерських якостей у сучасних спеціалістів →  2 Лютого, 2014

Від вміння бути лідером залежить рівень успіху – нашого і всіх, хто працює разом з нами. Тому підкреслимо ще раз, що в лідерстві головне – не заняття якогось стану, статусу чи посади, отримання титулу в суспільстві, а вміння приваблювати послідовників. Ця якість передбачає вміння, в першу чергу, спілкуватися. Спілкуватися так, щоб від зустрічі з лідером […]

Підбір навчального обладнання та робота навчально-дослідної ділянки →  2 Лютого, 2014

Навчально-дослідна ділянка створюється при школі як база для проведення навчально-дослідної і практичної роботи з природознавства і біології, прищеплення учням навичок і вмінь вирощування сільськогосподарських рослин і тварин. Розмір навчально-дослідної ділянки залежно від типу школи і кількості учнів має дорівнювати від 0,5 до 2 га. Планування ділянки залежить від того, на кого вона розрахована: тільки на […]

Формування інформаційно-комп’ютерного середовища для навчання →  1 Лютого, 2014

Багато галузей людської діяльності, в тому числі і освіта, стрімко розвиваються за рахунок впровадження різних інновацій, зокрема, за рахунок педагогічних інновацій. Створення педагогічних інновацій обумовлено необхідністю вдосконалення змісту і форми навчання у відповідність з мінливими вимогами суспільства до особистості. В основі всіх педагогічних інновацій лежать інформаційній технології. Один з основних напрямків ІКТ полягає у розвитку […]

Принципи оснащення шкільного будинку і садиби →  1 Лютого, 2014

Шкільний будинок і садиба повинні відповідати вимогам навчально-виховної роботи школи. Ці вимоги в основному такі: а) будинок школи треба споруджувати якнайближче до центра шкільного мікрорайону і далі від багатолюдних, шумних і курних вулиць; на деякій відстані від інших будинків, щоб забезпечити доступ сонячного проміння; б) архітектура будинку повинна бути розрахована на максимальну інсоляцію і доступ […]