Питання статевого виховання у сучасній школі →  22 Березня, 2014

Статеве виховання вимагає правильного спрямування фізичного, трудового, морального, естетичного розвитку дітей. Важливою передумовою статевого виховання є створення здорового побутового оточення, трудової атмосфери, здорових моральних відносин у сім’ї, серед товаришів, правильних поглядів на статевий розвиток. У період статевого дозрівання особливу роль відіграє освітня робота: ознайомлення молоді з питанням фізіології і гігієни перехідного віку, організація розумової і […]

Окреслення тенденцій розвитку торгівлі в мережі Інтернет →  20 Березня, 2014

Досвід вітчизняних підприємств показує, що перевагою Інтернет магазинів є економія часу : – Не потрібно витрачати час на поїздку і пошук потрібного товару; – Немає необхідності підлаштовуватися під роботу магазина; – Вибір товару здійснюється в Інтернет магазині набагато швидше, ніж у звичайному магазині. Інтернет магазини можна розділити на три типи: Інтернет вітрини, власне Інтернет магазини […]

Позашкільна робота з фізичного виховання учнів →  17 Березня, 2014

У загальній системі фізичного виховання учнівської молоді значна роль належить позашкільній роботі, що проводиться у дитячих спортивних школах, парках, на майданчиках, на літніх оздоровчих майданчиках, у літніх таборах, на водних станціях. У всіх цих позашкільних виховних закладах і ланках робота з фізичного виховання проводиться систематично і епізодично. Систематична робота здійснюється у фізкультурних гуртках, спортивних секціях, […]

Проблемні аспекти реалізації сучасних екологічних проектів →  17 Березня, 2014

У сучасних умовах вирішальну роль у забезпеченні належної ресурсо-екологічної безпеки сталого розвитку відіграє те, наскільки швидко та чи інша країна впроваджує в практику новітні досягнення науково-технічного прогресу, освоює наукомісткі, екологічно чисті технології та модернізує структуру економіки, рішуче відмовляючись від застарілих, небезпечних виробництв і галузей. На жаль, інноваційна політика в Україні не спрямована на радикальне поліпшення […]

Фізична культура навчальної і трудової діяльності учнів →  17 Березня, 2014

Фізичне виховання – важливий компонент режиму дня учнів. Режим дня не обмежується завданнями гігієни, зміцнення здоров’я, а є також важливим засобом виховання в учнів трудових, морально-вольових якостей. Суть режиму дня полягає в правильному чергуванні, розподілі і дозуванні різних видів діяльності – навчальної, трудової, ігрової. У режимі дня передбачається приймання їжі, перебування на свіжому повітрі, культурні […]

Туризм як засіб виховання молодого покоління →  15 Березня, 2014

Туризм як сукупність заходів, що планомірно здійснюються для ознайомлення з рідним краєм, історичними, культурними пам’ятками, індустріальними пейзажами і об’єктами, природними багатствами Батьківщини, має велике виховне значення. Шкільний туризм ставить собі за мету фізичне, розумове, моральне, естетичне і трудове виховання учнівської молоді. Туризм в усіх його видах є засобом фізичного розвитку і загартування організму, він сприяє […]

Роль літератури у еститичному вихованні учнів →  14 Березня, 2014

Надзвичайно важливу роль в естетичному вихованні учнів відіграє література. Література покликана виховувати підростаюче покоління в дусі високих національних ідеалів, формувати його світогляд і почуття, прагнення створювати прекрасне в житті і мистецтві. Література прилучає учнів до найбільших скарбів людської культури і лишає глибокий слід в їх душі. Уроки літератури, тісно позв’язані з життям, насичені прикладами, гідними […]

Виховання естетики праці у сучасних учнів →  14 Березня, 2014

Естетичне виховання тісно зв’язане з психологічною і практичною підготовкою учнів до праці. Естетичне ставлення до дійсності включає не тільки естетичні переживання, пізнання дійсності, а й естетичну діяльність і насамперед естетику праці. Естетичне ставлення до праці стимулює до конкретної участі учнів у тій чи іншій трудовій діяльності, сприяє усвідомленню ними суспільної необхідності праці як першої особистої […]

Способи реалізації маркетингових комунікацій на торговому підприємстві →  12 Березня, 2014

Ідея інтеграції маркетингових комунікацій, введена американським економістом Доном Шульцем ще в 1987р., виходить з необхідності підпорядкування всіх видів комунікативного впливу єдиної мети та вирішення конкретного завдання. Поява інтегрованих маркетингових комунікацій обумовлено зростанням конкуренції на світовому рівні, розвитком технічного прогресу і появою більш інформованих покупців. Ефективні комунікації з споживачами стали ключовими факторами успіху будь-якої організації. Завершення […]

Опис етапів розвитку колективу учнів →  12 Березня, 2014

Формування колективу та його розвиток є складним процесом, що включає не тільки питання організації і змісту діяльності учнів, спрямованості цієї діяльності, а й дію психологічних факторів, зв’язаних із зростанням свідомості, формуванням моральних якостей учнів. Становище учня в колективі, реальні відносини з товаришами, які його оточують, визначають ступінь і, до певної міри, зміст його свідомості, почуттів, […]