Архів місяця »Травень, 2014«

Головні етапи проведення етичної бесіди →  25 Травня, 2014

Переконування як метод морального виховання яскраво виявляється в етичній бесіді. За допомогою етичної бесіди вихователь вчить учнів свідомо ставитися до своїх дій, вчинків, поводитися відповідно до вироблених переконань. Ефективність етичної бесіди зумовлюється виховним завданням, рівнем розвитку учнів даного віку, силою емоцій, глибиною почуттів, що їх викликає бесіда. Потяг до високого, героїчного, ідеального робить учнів особливо […]

Перспективи використання сучасних технологій на підприємстві сфери послуг →  20 Травня, 2014

Бурхливий розвиток комп’ютерних технологій і повсюдне впровадження бізнес-процесів з використанням глобальної мережі Інтернет докорінно змінює усталені способи ведення бізнесу навіть на підприємствах сфери послуг. Постійно розвиваючись сфера інформаційно-комунікаційних технологій ( ІКТ) стає все доступнішим для підприємств сфери послуг малого та середнього рівнів, і при відносно невеликих витратах на їх впровадження підприємства отримують істотний потенціал для […]

Формування навичок і звичок поведінки учнів →  20 Травня, 2014

У процесі формування особистості учня повинні органічно поєднуватись виховання демократичної свідомості і формування навичок і звичок відповідної соціальної поведінки. Поведінка учня повинна бути свідомою, відповідати вимогам і нормам морального жителя ХХІ сторіччя. Проте це не означає, що в питаннях поведінки він щоразу має апелювати до своєї свідомості. Завдяки навичкам і звичкам поведінки учень діє правильно […]

Вплив кризових явищ у світі на розвиток України →  18 Травня, 2014

У 2007-2008 на всі країни світу обрушилась світова виробничий криза, яка виразилась насамперед у різкому зростанні цін на продукти харчування. Найбільше від нього страждали саме бідні країни Азії, Африки та Латинської Америки, де став ще ширше поширюватися голод. А ще почалась в 2008 р. фшансово-економічна криза, яка цю ситуацію ще більше посилила. Про продовольчу кризу […]