Виховання волі і характеру сучасних учнів →  18 Травня, 2014

У багатогранному процесі формування особистості істотну роль відіграє виховання волі і характеру. Воля, як і вся психічна діяльність людини, є функцією мозку, одною з форм відображальної діяльності кори головного мозку. Вольові дії людини за своєю природою – рефлекторні, причинно-зумовлені, детерміновані. Зовнішні подразники, будучи усвідомленими, викликають цілеспрямовані, довільні дії людини. Воля – це усвідомлена необхідність. Детерміністичне […]

Пошук способів підвищення ефективності природоохоронних заходів →  8 Травня, 2014

Фінансування природоохоронних заходів на макро- і мікрорівні в даний час відрізняється досить низькою еколого-економічною ефективністю. Механізм фінансово-кредитного регулювання природоохоронних заходів вимагає структурних змін для стимулювання інноваційної діяльності підприємств в рамках сталого розвитку територій. Назріла необхідність розробки прогресивних схем фінансування природоохоронних заходів та екологічних інвестицій (у впровадження маловідходних технологій, виробництво екологічно чистої і безпечної продукції). Також […]

Письмова перевірка знань як важлива частина навчання →  8 Травня, 2014

Контрольну письмову перевірку знань, умінь та навичок учнів застосовують з будь-якого предмета. Позитивною рисою цієї форми контролю є те, що за порівняно невеликий відрізок часу вчитель має змогу перевірити знання всіх учнів класу з певної теми або розділу навчальної програми. Під час письмової перевірки найбільш повно виявляється самостійність учнів у розв’язанні навчального завдання. Найчастіше в […]

Перевірка професійних умінь і навичок студентів →  7 Травня, 2014

Перевірка і оцінка знань, умінь та професійних навичок – одна з важливих умов успішної трудової підготовки молодого спеціаліста. Правильно поставлений облік і оцінка результатів професійного навчання сприяє закріпленню набутих знань з спеціальних предметів, трудових умінь і навичок, вихованню у спеціалістів професійного ставлення до своєї діяльності, почуття відповідальності за виконання своїх трудових завдань. У практичному навчанні […]

Контроль та оцінка у процесі програмованого навчання →  7 Травня, 2014

Контроль і оцінка знань учнів при програмованому навчанні безпосередньо включаються в навчальний  процес і становлять його  неодмінну складову частину. Виступаючи в формі зворотного зв’язку, перевірка і контроль у цьому разі мають оперативний, систематичний характер. При програмованому навчанні матеріал подається послідовно невеликими порціями, дозами. Сприймання і засвоювання кожної такої дози супроводиться контролем і відповідно оцінюється. Недостатнє […]

Визначення особливих відмінностей американської англійської →  6 Травня, 2014

Різновид англійської мови в США отримав назву американська англійська (American English). American English не можна прирівняти до діалекту, хоча це і регіональний різновид мови. Йому притаманна класична літературна форма, яка називається Standart American, в той час як діалекту ця форма не властива. Американський варіант англійської мови відрізняється від британської англійської фонетичним, граматичним і лексичним аспектами. […]

Активізація розумової і практичної діяльності під час проведення уроку →  6 Травня, 2014

Всебічна підготовка, розробка чіткого, методично  продуманого, конкретного плану-конспекту, відповідне матеріально-технічне обладнання становлять передумову успішного проведення уроку. Але вирішує справу те, як учитель зуміє реалізувати намічений план, організувати і спрямувати діяльність учнів, тобто успіх уроку залежить насамперед від майстерності вчителя. Ефективний, раціонально побудований урок передбачає активну пізнавальну діяльність учнів, розвиток їх творчості, навичок у застосуванні знань […]

Місце прийомів стимулювання персоналу у структурі управління компанією →  6 Травня, 2014

Одним з важливих питань в управлінні організацією є правильна побудова ланцюжка підпорядкованості. Сходинки апарату управління відображають субординацію, послідовність підпорядкування органів і персоналу. Умова правильного формування структури управління – облік мінімально допустимої чисельності працівників по кожній функції. При цьому раціональна структура апарату управління повинна передбачати самостійне і повноцінне рішення питань на кожному рівні управління та дотримуватися […]

Використання сучасних систем підготовки програмованого уроку →  6 Травня, 2014

Коли вчитель готує і проводить програмовані уроки, то основну увагу він зосереджує на розробці навчаючої програми, алгоритмуванш завдань. Сама назва “навчаюча програма” вказує на те, що вона є провідною в процесі навчання. За допомогою програмованого дидактичного матеріалу учні опановують знання, набувають певних умінь і навичок. Складання такої програми, як і сама підготовка і проведення програмованого […]

Вплив технічних новинок на діяльність сучасного підприємства →  3 Травня, 2014

За оцінками аналітиків серед факторів економічного зростання НТП займає сьогодні провідне місце, складаючи 80-85 % питомої ваги всіх чинників. Новітні технології забезпечують більш низьку ціну, високу якість, експлуатаційні характеристики і надійність товарів, стають основою забезпечення конкурентоспроможності. Враховуючи дані переваги питання оцінки кількісних характеристик НТП – показників його інтенсивності та ефективності є надзвичайно актуальним. На сьогоднішній […]