Наукові основи програмування навчального процесу →  Травень 3, 2014

Наукові основи програмування навчального процесу дає теорія інформації, математична логіка. Під керуванням розуміють здійснення в часі певної послідовності наперед визначених впливів на систему, які в результаті приводять її до певного, наперед визначеного стану, дії. Програмою керування в процесі навчання є наперед намічена послідовність передачі учням певних знань, вироблення в них необхідних умінь і навичок, визначення […]

Роль учителя і учнів у процесі програмованого навчання →  Травень 3, 2014

Сукупність сучасних засобів програмованого  навчання змінює технологію навчального процесу та забезпечує свідоме педагогічно цілеспрямоване керування сприйманням, засвоєнням і закріпленням знань учнями, вироблення в них умінь застосовувати набуті знання на практиці. В цих умовах набагато зростає роль учителя як керівника навчального процесу. Програмоване навчання вимагає від учителя не тільки всебічного знання навчального матеріалу, а й глибокого […]

Методологія ефективної реалізації екологічних інноваційних проектів →  Травень 2, 2014

Посилення масштабів негативного впливу суспільного виробництва на навколишнє середовище викликає необхідність пошуку шляхів вирішення екологічних проблем. Стає очевидним, що саме за допомогою інноваційної діяльності можливо досягти необхідного рівня екологізації суспільної діяльності. Еколого-економічне відродження залежить від багатьох факторів, у тому числі і від розвитку екологічного бізнесу і ринку екологічно чистих товарів, продуктів і послуг, обмін якими […]

Місце маркетингу у циклі діяльності туристичного підприємства →  Травень 1, 2014

Прагнення досягти успіху в підприємництві в туристичній сфері спонукає керівників організовувати в тій чи іншій формі маркетингову службу. При цьому статус підрозділу маркетингу повинен бути таким, щоб він відбувався на початку, а не наприкінці формування туристичного продукту чи послуги. Особливості організації малих підприємств (гнучкість, можливість швидкого оновлення продукції, задоволення індивідуальних запитів споживачів) забезпечують їм життєздатність […]

Роль свідомості у формуванні характеру і вольових якостей особистості →  Травень 1, 2014

Світогляд відіграє вирішальну роль у формуванні таких рис особистості, як воля і характер, Активність учнів, яка виявляється в діях, спрямованих на досягнення свідомо поставленої мети є актом вольовим. Сильна воля, яка здатна переборювати труднощі і досягати певної мети, є складовою частиною поведінки учня. Складна вольова дія включає такі стадії: мотив, який в деяких випадках набирає […]