Архів місяця »Червень, 2014«

Головні вимоги до використання принципу науковості у навчанні →  24 Червня, 2014

Сучасна школа покликана готувати всебічно розвинених людей, які добре знають основи наук, уміють застосовувати ці знання в житті, у практичній діяльності. При цьому мається на увазі, що освічена людина, озброєна багатим світоглядом, має глибокі переконання, правильно розуміє закони розвитку природи і суспільства, володіє методом наукового пізнання. Принцип науковості навчання вимагає будувати навчальний процес у школі […]

Особливості роботи вітчизняних компаній на зарубіжних ринках →  24 Червня, 2014

Теоретичні та прикладні аспекти аналізу експортного потенціалу (ЕПП) базуються на різних моделях і підходах до визначення його структурних характеристик. За джерела походження всі фактори забезпечення ЕПП можна розділити на зовнішні (зовнішнє оточення) і внутрішні (виробничі фактори). Враховуючи той факт, що експортний потенціал має двоєдину природу, оскільки базується як на національному підході до визначення можливостей виробництва, […]

Використання принципу наочності навчання на шкільних заняттях →  24 Червня, 2014

Наочність є одним з основних дидактичних принципів школи. Принцип наочності вимагає, щоб процес навчання будувався на основі живого сприймання учнями конкретних предметів і явищ об’єктивної дійсності, їх зображень. Чуттєве сприймання навчального матеріалу, що становить основу наочності, сприяє формуванню в учнів ясних, точних уявлень, активізує їх мислительну діяльність, є дійовим засобом свідомого засвоєння знань. Наші відчуття, […]

Етапи формування системи навчання та розвитку персоналу →  24 Червня, 2014

Темпи розвитку конкуренції між підприємствами тільки загострилися, коли економіка перейшла на інноваційний шлях розвитку. Багато підприємств почали активно використовувати інформаційні та комп’ютерні технології в своїй діяльності. В таких умовах, останнім часом на підприємствах виникає питання про ефективність навчання персоналу. На підприємстві менеджер з навчання приймає на себе відповідальність за рішення про те, чого повинні навчитися […]