Основні рекламні інструменти в сфері роздрібної торгівлі →  11 Червня, 2014

У наш час в умовах жорсткої конференції дуже складно голосно і креативно заявити про себе, про свій товар, про свої унікальні послуги. Одним з основних методів нецінової конкуренції є реклама. Реклама являє собою вплив на споживача, неособистого характеру, цілеспрямоване і інформовану, метою якого є просування товарів на ринку збуту. Важливим інструментом реклама є у будь-якій […]

Методи морального виховання учнів підліткового віку →  11 Червня, 2014

Методи морального виховання учнів підліткового віку (5- 7 класів) застосовуються з урахуванням їх вікових особливостей, рівня моральної зрілості, життєвого досвіду, досвіду моральної поведінки. На цій основі вже можна формувати глибші моральні поняття, переконання, уміння, навички та звички, що сприяють збагаченню досвіду моральної поведінки. Моральні уявлення, поняття, що створюються в учнів у процесі навчальпо-виховної роботи, стають […]

Підвищення конкурентоспроможності України на світовому туристичному ринку →  10 Червня, 2014

Розвиток туристичної галузі в країні суттєво впливає на економіку країни, забезпечує зайнятість населення, підтримуючи стабільність платіжного балансу і стимулюючи зростання ВВП. Україна – перспективна країна з точки зору розвитку туристичної індустрії, її геополітичне положення забезпечує конкурентні переваги, які раціонально не використовуються. Україна займає одне з провідних місць в Європі за рівнем забезпечення природними лікувальними та […]

Тісна взаємодія загальноосвітніх, політехнічних, спеціальних знань →  10 Червня, 2014

Зв’язок навчання з життям, як закономірність радянської дидактики, передбачає тісну взаємодію загальноосвітніх, політехнічних і спеціальних знань. Вимога поєднання загальної, політехнічної і професійної освіти відображає той органічний, внутрішній зв’язок, який існує як між самими науками, так і між наукою і виробництвом і є виявом єдності різних форм розвитку матеріального світу. Різні галузі сучасного виробництва дають численні […]

Патентування як важливий елемент у плані розвитку IT компанії →  10 Червня, 2014

В наш час є ряд сучасних способів оцінки інвестиційної привабливості IT підприємства. Сучасна модель являє собою схематичне зображення для створення або документування бізнес плану компанії. Така модель показує взаємовідношення між усіма сегментами, які зачіпає ваш бізнес, дає його візуальне уявлення, і допомагає визначити слабкі сторони. Даний інструмент опису бізнес плану компанії широко використовується у всіх […]

Зв’язок навчання з життям – основна закономірність дидактики →  10 Червня, 2014

Відповідність процесу навчання законам сучасних педагогічних теорій пізнання знаходить своє конкретне втілення в зв’язку навчання з життям, а це основна закономірність процесу навчання в сучасній школі. Вона конкретно відображена в змісті дидактичного матеріалу, його спрямованості, в організаційних формах і методах навчання. Критикуючи стару школу як школу муштри, школу зубрячки, можна підкреслити, що найогиднішою рисою її […]

Фактори впливу на конкурентну боротьбу малих підприємств →  10 Червня, 2014

У сучасних умовах при посиленні глобалізації ринкових процесів, подальше зростання конкуренції відбувається не тільки на зовнішніх ринках але і на внутрішніх, призводить до того, що вітчизняні підприємницькі структури зобов’язані швидко реагувати і адаптуватися до постійно змінюваних умов довкілля. А так як ці структури є неоднорідними (великі, середні та малі), а зокрема на вітчизняному ринку переважає […]

Особливості функціонування підприємств торгівлі та інших газулей господарства →  7 Червня, 2014

У сучасних умовах структура капіталу є тим фактором, який дозволяє максимізувати вартість компанії. Оптимальне співвідношення власного і позикового капіталу є необхідною умовою для зниження витрат виробництва, підвищення віддачі від інвестицій, а також прискорення кругообігу і обороту капіталу, що в кінцевому підсумку веде до підвищення доходів підприємства. У цей час, структура капіталу залежить від галузевих особливостей […]

Поняття про методи сучасного виховання учнів →  7 Червня, 2014

Під методом морального виховання розуміють сукупність педагогічних засобів, спрямованих на формування в учнів моральної поведінки як у * суспільному, так і в особистому житті. Методи морального виховання в радянській школі спрямовані на формування в учнів правильних моральних понять, свідомості і поведінки. Вони підпорядковані загальному завданню сучасного виховання — формуванню всебічно розвиненої людини, активного, свідомого громадянина. […]

Влив нових технологій на вітчизняну будівельну галузь →  7 Червня, 2014

НТП обумовлюється змінами в межах технологічного способу виробництва. Узагальнюючим показником рівня способу виробництва є співвідношення трьох його типів, які базуються на ручній, машинній і автоматичній праці. У період трансформації економіки була порушена закономірність обігу капіталу. Основні виробничі фонди практично не оновлювалися, оскільки вітчизняний грошовий капітал не направлявся у будівництво, не використовувалася для інвестицій. Переважання застарілого […]