Методи морального виховання дітей молодшого шкільного віку →  7 Червня, 2014

Методи морального виховання застосовуються відповідно до рівня духовної і фізичної зрілості учнів, їх вікових особливостей. У початкових класах загальноосвітньої школи методи морального виховання сприяють формуванню колективних відносин між учнями в первинному класному колективі. На формування цих відносин поряд з навчальною і трудовою діяльністю істотно впливає ігрова діяльність. Різноманітні ігри – дидактичні, творчі, вільні, рухливі та […]

Формування особистості учнів у процесі навчання →  4 Червня, 2014

Озброєння учнів системою наукових знань є одним з найважливіших факторів всебічного розвитку їх особистості. У процесі навчання, як провідної форми діяльності учнів, вони не тільки набувають знань, а й змінюються самі, розвивають свій інтелект, збагачують свої почуття, виховують волю і характер. Пізнаючи предмети і явища навколишнього світу, їх об’єктивні закономірності і зумовленість, учні виявляють своє […]

Використання сучасних технологій в роботі підприємств роздрібної торгівлі →  4 Червня, 2014

Становлення і розвиток ринкових відносин та інтеграція у світове економічне співтовариство, як основа стратегії розвитку економіки сьогодні передбачає кардинальне оновлення системи роботи торгових підприємств на основі науково-технічного прогресу. Сучасний науково-технічний прогрес формує дві головні властивості технологічного простору країн-лідерів технологічного розвитку, які відокремлюють їх від всіх інших держав: сучасний технологічний базис виробничої діяльності і, як необхідна […]

Рушійні сили процесу навчання та його логіка →  4 Червня, 2014

У навчальному процесі неминуче виникають внутрішні суперечності. Основною суперечністю тут є певний розрив між навчальними завданнями, що їх висуває школа, і рівнем знань та розвитку школяра. Вона становить головну рушійну силу навчального процесу. Переборюючи суперечності, що виникають у процесі навчання, учні набувають нових знань, практичних умінь і навичок відповідно до рівня своїх пізнавальних здібностей. Проте […]