Архів місяця »Липень, 2014«

Роль колективу у формуванні світогляду учнів у школі →  16 Липня, 2014

У формуванні світогляду учнів важливу роль відіграє шкільний, класний колектив і суспільні організації. Учень, говорив А, С. Макаренко, не обертається в порожньому просторі, а зв’язаний своїми обов’язками або відносинами з колективом, своїм обов’язком, своєю честю відносно колективу. Особистість формується, за висловом К. Д. Ушинського, не тільки під впливом “сформованого характеру”, а й під впливом характерів, […]

Перспективи розвитку системи еколого-економічних інструментів →  16 Липня, 2014

Еколого-економічна оцінка на регіональному рівні відображає наслідки екодеструктивності діяльності регіонів і є важливим елементом управління економікою. Сучасний рівень виробничих сил заснований на постійному втручанні в природу, з якої видобуваються природні ресурси, енергоносії, а самі природні ландшафти підлаштовуються під потреби соціальної людини. Вважається, що таким чином поліпшуються умови життєдіяльності людини. Однак, одночасно з цим, порушуючи природну […]

Головні фактори формування світогляду сучасних школярів →  16 Липня, 2014

Світогляд сучасних учнів формується на основі нових суспільних відносин у процесі активної творчої діяльності. Творча активність учнів виховується в органічній єдності з навчанням, суспільно корисною продуктивною працею. Суспільно корисна діяльність учнів стає важливим засобом формування демократичного світогляду, джерелом загартування. Але таким джерелом вона стає тоді, коли зумовлена навчально-виховними завданнями, педагогічно спрямована. Сучасні педагоги підкреслюють виховну […]

Організація трудової підготовки учнів старших класів →  15 Липня, 2014

Найважливішими засобами трудової підготовки учнів старших класів до праці є засвоєння технічних знань, набування практичних навичок та вмінь, активна участь у суспільно корисній продуктивній праці. Ґрунтовне знання основ наук – найнеобхідніша передумова свідомої участі в праці, яка зв’язана з безперервним технічним прогресом. Сучасна людина повинна бути широко освіченою, добре розуміти закони природи і суспільства, наукові […]