Сучасні підходи до отримання потрібного фінансування на розвиток організації →  15 Липня, 2014

В процесі своєї життєдіяльності, кожне підприємство часто стикається з проблемою браку коштів для фінансування своєї поточної діяльності. Така проблема в будь-якому випадку спричинить порушення виробничо-комерційного циклу, втрату ліквідності і низький рівень прибутку. Звичайно ж, цей недолік потрібно відшкодувати, але виникає резонне питання: яку суму позикових коштів необхідно “отримати”, і яка плата за його користування буде […]

Поняття психологічної підготовки учнів до праці →  15 Липня, 2014

Найважливішою умовою трудового виховання учнів є психологічна підготовка їх до праці, Психологічна підготовка до праці – це процес систематичного, поступового формування в учнів таких моральних якостей, які забезпечують готовність їх до трудового зусилля, до розумової і фізичної високопродуктивної праці. Цей процес охоплює всі сторони психіки – розумову, емоціональну, вольову. Психологічна готовність до праці передбачає: – […]

Методологія підбору персоналу для виконання високотехнологічних завдань →  13 Липня, 2014

Стратегічне планування кадрів вивчалося як вітчизняними так і зарубіжними вченими, ними використовувалися різні методологічні підходи, досліджувалися можливості і обмеження розвитку кадрового потенціалу. В наш час компаніям потрібно передбачати ймовірні потреби в людських ресурсах в різних посадових категоріях. Але лише 27% підприємств, як показало вітчизняне дослідження, займаються цим. Підприємницька стратегія, це стратегія при якій приймаються проекти […]

Освітній туризм як засіб підвищення кваліфікації персоналу →  9 Липня, 2014

Динамічність і висока швидкість змін у всіх сферах суспільного життя, глобальні процеси у світовій економіці, формування нових вимог до освіти з професійної підготовки майбутнього працівника підкреслюють важливість процесу адаптації людини в суспільстві. Роботодавець зацікавлений в скороченні часу адаптації дипломованого фахівця до умов праці. Тому показником ефективності функціонування системи вищої освіти та економіки в цілому служить […]

Виховання і навчання – єдиний потік виховного впливу →  9 Липня, 2014

Педагогіка, керуючись демократичними підходами до навчання, розглядає виховання і навчання в їх діалектичній єдності, як єдиний потік, спрямований на формування особистості, ця вимога становить один з основних принципів методики сучасного виховання. Виховання не може бути успішним, якщо воно не спиратиметься на навчання, озброєння науковими знаннями про природу і людське суспільство. Без наукових знань не може бути […]

Проблеми забезпечення розвитку малих та середніх міст →  7 Липня, 2014

Основними проблемами малих міст України є: – низький рівень соціального захисту; – відсутність матеріальної і фінансової бази для забезпечення сталого розвитку; – відсутність необхідної бази для надання якісних громадських та адміністративних послуг населенню; – низький рівень фінансування з центрального бюджету країни. На сьогоднішній день загострилася проблема, пов’язана з нестачею коштів, які залучаються для модернізації інфраструктури […]

Значення позаурочної навчальної роботи учнів →  7 Липня, 2014

Позаурочна навчальна робота – це цілеспрямовані заняття, які проводяться в позанавчальний час і мають на меті розширити і поглибити знання, уміння й навички учнів, розвинути їх індивідуальні здібності і нахили, задовольнити інтереси та забезпечити розумний відпочинок. Позаурочні форми організації навчальної роботи, яка включає систему освітніх і виховних заходів, є важливим доповненням навчального процесу. Наближення школи […]

Способи оптимізації університетської системи фізичного виховання →  3 Липня, 2014

Дослідження вітчизняних науковців довели, що у студентів є певний ступінь вираженості інтересу до фізичної культури і спорту, який формується у довузівський період. Позитивне ставлення до фізичної культури висловлюють до 96% студентів. Вважають, що фізкультура необхідна – 56, 2%, корисна – 36, 3%, бажана – 7,5%. Серед цінностей фізичної культури для студентів на першому місці – […]

Принцип зв’язку навчання з життям та продуктивною працею →  2 Липня, 2014

Принцип зв’язку навчання з життям, з продуктивною працею є основоположним у дидактиці, Зв’язок навчання з продуктивною працею, в основі якого лежить органічне поєднання теорії і практики, стає важливим засобом розширення пізнавальної бази навчального процесу, неодмінною умовою всебічного, гармонійного розвитку підростаючого покоління, підготовки його до життя, до участі у виробництві матеріальних і культурних благ суспільства. Життя, […]

Технічноге забезпечення роботи готельно-ресторанного комплексу →  2 Липня, 2014

Придбання основних фондів є невід’ємною частиною економічного і соціального розвитку будь-якого українського підприємства, яке працює у сфері готельно-ресторанного господарства. Придбані основні фонди є основою для забезпечення та організації ефективного виробничого процесу та надання клієнтам послуг високої якості. У сучасних умовах все частіше основні фонди купуються в кредит. Але таке придбання найчастіше є нелегким завданням. Першою […]