Архів місяця »Серпень, 2014«

Переконування – метод морального та виховного впливу на свідомість →  18 Серпня, 2014

Переконування розкриває ї доводить до свідомості суть моральних норм, допомагає виробити певні моральні поняття, подолати негативні риси поведінки. Але засвоєні моральні норми, правила, вимоги стають нормою поведінки учнів тільки тоді, коли ці норми, правила, вимоги свідомо сприйняті, коли вони глибоко переживаються, підкріплюються відповідними навичками та звичками. Глибокі моральні почуття зароджуються тоді, коли ідею, яку усвідомлюють […]

Філософсько-естетичне начало східного мистецтва →  17 Серпня, 2014

Мистецтво, яке складає один з найважливіших елементів культури будь-якої країни. Воно заслуговує найпильнішої уваги, оскільки одночасно є і творчим відображенням дійсності в художніх образах, і способом пізнання світу людиною. У художній скарбниці людства одне з найважливіших місць належить східному мистецтву, яке протягом своєї історії постійно змінювався та удосконалювалося, висуваючи на перший план в різні епохи […]

Самовиховання як засіб морального вдосконалення особистості →  17 Серпня, 2014

Діяльність учня, спрямована на розвиток у себе позитивних морально-етичних норм поведінки, є самовихованням. Самовиховання як засіб морального вдосконалення виникає за тих умов, коли учень виробляє в собі здатність аналізувати свої дії, вчинки і ставить перед собою значні суспільні, життєві завдання. Така здатність проявляється в більш зрілому періоді розвитку духовних і фізичних сил учня. Уміння аналізувати […]

Врахування екологічних стандартів при розкритті рекреаційних можливостей регіону →  12 Серпня, 2014

Сучасний світ це складна динамічна система. Центральною проблемою людства стала проблема самого життя, її збереження на Землі. На сьогоднішній день рівень розвитку цивілізації і антропогенного впливу на природу досяг таких масштабів, що негативні наслідки цього неможливо не помітити. Деградація екологічних систем, зростаючий дефіцит невідновлюваних природних ресурсів привели людство до необхідності комплексного вирішення економічних і екологічних […]