Підходи до виховання у школярів почуття обов’язку →  12 Серпня, 2014

Почуття обов’язку – внутрішній стимул, який спрямовує поведінку людини відповідно до встановлених моральних норм. Обов’язок людини – це усвідомлення нею своєї ролі і своїх завдань у всенародній боротьбі. Почуття обов’язку у радянської людини виростає з її моральної свідомості, розуміння своєї ролі в колективі, суспільстві, своєї особистої відповідальності за загальну справу. Зумовлене високою моральною метою, це […]

Значення думки громади у прийнятті екологічних рішень →  12 Серпня, 2014

Принцип участі завжди був одним з головних елементів в процесі прийняття управлінських рішень. Участь громадськості – пряма участь у процесі прийняття рішень як організованими зацікавленими сторонами, так і неорганізованими групами (широкими верствами громадськості). Участь громадськості в процесах прийняття рішень дає такі переваги: – більш інформативний і більш творчий процес прийняття рішень; – зростання рівня суспільного […]

Використання праці як засобу виховання →  12 Серпня, 2014

Людською працею створюються всі матеріальні й духовні блага суспільства; у процесі праці вдосконалюється сама людина, формується її особистість. На всіх етапах розвитку людства праця і зв’язані з нею суспільні відносини зумовлювали формування людини. Проте тільки в суспільстві, вільному від експлуатації і поневолення, праця стає дійовим фактором всебічного розвитку людини, формування її фізичних і духовних сил. […]

Використання зарубіжного досвіду і реалізації потенціалу агропромислового комплексу →  12 Серпня, 2014

Агропромисловий комплекс є базовою галуззю, як в Білорусі, так і в Україні, його стан може визначити безпеку країни в продовольчому запасі. Комплекс являє собою сукупність пов’язаних галузей і виробництв, найважливішими з яких є сільське господарство і промислові галузі, які переробляють сільськогосподарську сировину, тому забезпеченість ряду сполучених виробництв сировинними ресурсами також визначає стан агропромислової сфери. Існує […]

Роль світогляду у вихованні моральних навичок та звичок поведінки →  12 Серпня, 2014

Між усвідомленням того, як треба діяти, і звичкою поведінки, між усвідомленням свого вчинку самим вчинком часто буває розрив. Мій досвідрішуче підтверджує, писав А. С. Макаренко, що відстань між елементами чистого усвідомлення і прямими мускульними витратами досить значна і що вкрай необхідним є певний ланцюг зв’язуючих простіших і більш матеріальних елементів. Етична норма стає реальною, дійсною, […]

Значення персоналу для інноваційного розвитку сфери торгівлі →  11 Серпня, 2014

Однією з найбільш важливих проблем будь-якої організації в сучасних умовах є оцінка персоналу. У нашій країні сфера роздрібної торгівлі має неабияке значення, тому висококваліфіковані кадри та управлінці у цій сфері високо цінуються та є стимулом для розвитку підприємства зокрема та всієї сфери загалом. Метою оцінки персоналу є визначення відповідності працівника вакантному або займаному робочому місцю […]

Моделювання та ілюстрування  як методи навчання  →  11 Серпня, 2014

Суть демонстрування та ілюстрування як методу навчання полягає в показі об’єктів і процесів або їх відображень. Особливістю цього методу є показ, який здійснюється в навчальній обстановці і має навчальне призначення, а саме: ознайомлення учнів у наочній формі з будовою, принципами дії, зовнішнім виглядом об’єктів. Демонстрування та ілюстрування, як правило, супроводжуються поясненням учителя. Демонстрування та ілюстрування […]

Персональний простір та особливості навчальної діяльності учнів →  4 Серпня, 2014

Останнім часом з’являється все більше досліджень, що вказують на актуальність проблеми емоційної безпеки освітнього середовища, в тому числі і шкільного. При соціальній адаптації школярів освітній простір фокусується на рівні конкретної шкільної ситуації. Спостерігаючи, сприймаючи, переживаючи, оцінюючи те, що говорять і роблять інші учасники ситуації, учень, спираючись на наявний у нього соціальний досвід, інтерпретує, що відбувається […]

Технічні засоби та сучасні комп’ютерні системи у навчанні →  4 Серпня, 2014

Передавати інформацію, переробляти її, засвоювати і застосовувати можна за допомогою спецальних пристроїв та комп’ютерних систем. Сучасні комп’ютери, які приймають, запам’ятовують і передають інформацію, здійснюють контроль, являють собою важливий технічний засіб навчання. Комп’ютери з кількох джерел дістає інформацію, обробляє її, аналізує і в узагальненому вигляді передає на вихід об’єкта. Одночасно машина дістає інформацію з виходу об’єкта, […]

Найпопулярніші інформаційні послуги для сучасного туриста →  3 Серпня, 2014

За останні 60 років світова індустрія туризму стрімкими темпами пройшла ряд важливих етапів розвитку. Розвиток ринку туристичних послуг відбувається під впливом світової політичної кооперації, бурхливого соціального життя, глобалізації та сучасних інформаційних технологій. Технологічний розвиток суспільства, за оцінками експертів, ще десятки років не буде зупинятися, тому зараз можна і далі очікувати нові послуги, технології та пропозиції, […]