Архів місяця »Вересень, 2014«

Організація трудового навчання на промисловому підприємстві →  23 Вересня, 2014

Трудове навчання може проводитись фронтально, побригадно або індивідуально. Фронтальна форма передбачає заняття з усією групою. У навчальному цеху, лабораторії чи конструкторському бюро підприємства під керівництвом викладача. Для фронтальних занять треба заздалегідь подбати про забезпечення всіх студентів робочим місцем, відповідним інструментом і матеріалом, спланувати тему, зміст практичної роботи, форми і методи її виконання. Такий вид практики […]

Вплив інформаційних технологій на сфери діяльності підприємства →  16 Вересня, 2014

Підприємство як структурна складова економічної системи суспільства піддається впливу телекомунікацій, так як вони є носіями трансформаційних змін, які виникають внаслідок переходу до інформаційного суспільства. Тому огляд і аналіз можливості розвитку підприємства за рахунок ефективного та раціонального використання телекомунікацій є актуальним напрямком досліджень. Телекомунікації – це область техніки, пов’язана з передачею, відправленням і прийомом знаків, сигналів, […]

Методи реалізації концепції самообслуговування учнів шкіл →  16 Вересня, 2014

Важливу роль у підготовці учнів до життя, у трудовому вихованні відіграє самообслуговування. Завданням самообслуговування учнів є залучення їх до посильної побутової праці, вироблення в них відповідних умінь і трудових навичок, потрібних для обслуговування себе, сім’ї, колективу, в якому вони перебувають, виховання в них ініціативи і самостійності, відповідальності за доручену справу, почуття турботи за колектив, бережного […]

Обґрунтування потреби вивчення іноземних мов медичними працівниками →  4 Вересня, 2014

Сучасна медична освіта розвивається з рекордними темпами: останні наукові розробки дуже часто стають надбанням світового наукового товариства, оскільки вони публікуються на тематичних веб-сайтах у мережі Інтернет. Найшвидше оцінити останні наукові медичні ресурси можуть спеціалісти, які, як мінімум, володіють англійською – визнаною мовою Інтернету. Тому в таких умовах актуальним стає вивчення цієї мови всіма перспективними медиками. […]