Архів місяця »Листопад, 2014«

Вплив державного економічного регулювання на розвиток промисловості →  22 Листопада, 2014

На початку 90-х років, виходячи з положення про принципову несумісність директивно-централізованого управління економікою і ринкового саморегулювання, уряд свідомо відмовилося від традиційних директивних процедур планування. Альтернативних же процедур узгодження дій держави і господарських суб’єктів, які були б адекватними ринковій економіці, створено не було. Відмова від використання апробованих в розвинених капіталістичних країнах інститутів регулювання економіки, включаючи різні […]

Екскурсія як незамінний метод навчання →  22 Листопада, 2014

Екскурсія як метод навчання передбачає вивчення предметів або явищ у характерному для них оточенні, обстановці. Екскурсія має велике освітнє і виховне значення, вона є дійовим засобом зв’язку навчання з життям. Особисті спостереження учнів, безпосереднє вивчення ними природи, техніки, трудової діяльності людей збагачують їх досвід конкретними яскравими враженнями, розширюють знання, кругозір. Навчальні екскурсії зв’язані з вивченням […]

Кредитний рейтинг та його роль у оцінці ефективності діяльності компанії →  16 Листопада, 2014

Присвоєння кредитного рейтингу організаціям, тобто оцінка їх кредитоспроможності, проводиться з метою визначення їх здатності вчасно і в повному обсязі виконувати поточні і майбутні зобов’язання, а також – з метою визначення ступеня ризику. На підставі присвоєного організації кредитного рейтингу приймається рішення про можливість здійснення активної банківської операції, визначаються умови її проведення, спосіб і розмір забезпечення. Кредитний […]

Формування світогляду учня в процесі засвоєння наукових дисциплін →  16 Листопада, 2014

Формування світогляду в учнів здійснюється насамперед у процесі їх навчання, засвоєння наукових знань, Справжня наука є дійовою силою, яка всім своїм змістом активно впливає на вироблення поглядів людини, світогляду, переконань. У формуванні світогляду учнів беруть участь усі предмети, що їх вивчають у школі. Кожний навчальний предмет, розглядаючи певні зв’язки явищ об’єктивної дійсності, вносить свою частку […]