Підготовка учнів до ефективного використання наукової літератури →  Листопад 5, 2014

Навчальна і наукова книга – важливе джерело знань. Учні школи повинні з книгою добре опанувати методи роботи з книгою, з різними видами друкованого матеріалу – підручниками, збірниками вправ, хрестоматіями, довідковими словниками, газетами і журналами, науково-популярною і науковою літературою, творами художньої літератури. На різних ступенях навчання робота з книгою має свою специфіку, що зумовлюється віковими особливостями […]

Вимоги до формування плану трудового навчання учнів →  Листопад 5, 2014

У системі трудового навчання значне місце займає формування навичок фізичної праці. Початкове опанування трудової операції, зв’язаної з ручною обробкою матеріалів, включає систему вправ по конструюванню трудової дії, опануванню темпу роботи, користуванню інструментом, досягненню правильної форми оброблюваного матеріалу, необхідних розмірів деталі, якості обробку та ін. Вправи, зв’язані з опануванням способів обробки різних матеріалів, включають різноманітні розчленовані […]